Cjenovnik

Kategorije Potrošača

Voda €/m3

Kanalizacija €/m3

Prva kategorija potrošača
Privredna društva, preduzetnici i svi potrošači koji nijesu obuhvaćeni drugom kategorijom

1,197

0,599

Druga „A“ kategorija potrošača

Ustanove i organizacije kao što su: predškolske, školske, kulturno-prosvetne i socijalno-zdravstvene ustanove, sportska društva, objekti Vojske CG

1,031

0,516

Druga „B“ kategorija potrošača

Domaćinstva (kolektivno i individualno stanovanje)

0,364

0,182

Napomene:

 

U cijenu je uracunat PDV po stopi od 7%

Odluka se primjenjuje od 01.10.2020. godine do 31.12.2020. godine, 

odnosno od utvrđivanja cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti u skladu sa zakonom.