Obavještenje za vrijeme praznika

Za vrijeme  praznika "Dan državnosti" ( 13. i 14.jul ) u D.O.O 'Vodovod i kanalizacija' Podgorica, biće organizovano dvadesetčetvoročasovno dežurstvo tehničke službe i službe za hitne intervencije.


Sve eventualne kvarove ili problem u vodosnabdijevanju potrošaci mogu prijaviti na broj telefona dežurne službe 020-440-388, 440-112.


D.O.O.  Vodovod i kanalizacija, Podgorica