Radovi

Radovi na vodovodnoj mreži

Leave review
Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži, potrošači iz Rovačke ulice (Zagorič) će 09.10.2020. godine (petak) biti bez vode u periodu od 09 do 13 časova.
Read More

Radovi na gradskoj vodovodnoj mreži

Leave review
Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži, mještani naselja Burum, Skoče i JU Kakaricka Gora, će danas 24.09.2020. godine u periodu od 22h do 07h sjutra 25.09.2020. godine biti bez vode.
Read More

Dopuna rezervoara na brdo Gorica

Leave review
Zbog dopune rezervoara na brdu Gorica, potrošači iz naselja Zagorič će u noći između 23.09. i 24.09. u periodu od 22:30 do 06:00 časova imati smanjen pritisak vode.
Read More

Radovi na pumpnoj stanici Dinoša

Leave review
Zbog izvođenja radova na pumpnoj stanici Dinoša, potrošači dijela Kakaricke gore, Omerbožovića i donje Vrbice će biti bez vode, sjutra 26.08.2020. godine u periodu od 08 do 14 časova. 
Read More

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže

Leave review
Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže, potrošači iz ulica Dalmatinska i 18. jula će sjutra 19.08.2020. godine (srijeda), biti bez vode u periodu od 11 do 14 časova.
Read More

Prespajanje sa starog na novi cjevovod

Leave review
Zbog prespajanja sa starog na novi cjevovod, potrošači sa područja Lješanske nahije će sjutra 23.07.2020. godine biti bez vode u periodu od 07-19 časova.
Read More

Radovi na gradskoj vodovodnoj mreži

Leave review
Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži, potrošači iz naselja stara Zlatica ( dio uz obalu Morače do podvožnjaka park šume ) će biti bez vode danas 22.07.2020. godine u periodu od 10-14 časova.
Read More

Radovi na gradskoj vodovodnoj mreži

Leave review
Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži, potrošači iz naselja Donja i Gornja Gorica će 08.07.2020. godine (srijeda) biti bez vode u periodu od 08 do 13 časova. D.O.O. Vodovod i kanalizacija, Podgorica
Read More

Radovi na vodovodnoj mrezi

Leave review
Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži, potrošači iz ulica Vukica Mitrović, Beogradska, Ulcinjska i Atinska će 27.06.2020. godine biti bez vode u periodu od 12 do 18 časova. 
Read More

Radovi na gradskoj vodovodnoj mreži - 23.06.2020. godine

Leave review
Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži, potrošači iz ulica 18. jul i dalmatinska, će 23.06.2020. godine biti bez vode u periodu od 08 do 12 časova.
Read More