Radovi na crpnoj stanici Ćemovsko polje

Crpna stanica Ćemovsko polje će u ponedeljak 22.02.2021. u periodu od 10-13h ostati bez napajanje električnom energijom, te će potrošači sa područja Starog aerodrom, Konika, Vrela Ribbičkih, Kuće Perića, Kakaricke gore i Donje Vrbice koji se snadbijevaju sa ovog vodoizvorišta u pomenutom periodu biti bez vode.Crpna stanica Ćemovsko polje će u ponedeljak 22.02.2021. u periodu od 10-13h ostati bez napajanje električnom energijom, te će potrošači sa područja Starog aerodrom, Konika, Vrela Ribbičkih, Kuće Perića, Kakaricke gore i Donje Vrbice koji se snadbijevaju sa ovog vodoizvorišta u pomenutom periodu biti bez vode.