Voda zdravstveno ispravna za piće

Uslijed interesovanja građana, obavještavamo da je voda sa svih izvorišta na teritoriji Glavnog grada zdravstveno ispravna, odnosno svi parametri su u okviru vrijednosti koje su utvrđene Pravilinkom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće.