Riječ direktora

Poštovani,

 

Dobrodošli na internet prezentaciju našeg privrednog društva koja je, svojom udobnošću i dizajnom, determinisana kao dodatna vrijednost poklonjena našim potrošačima i zainteresovanoj javnosti, u namjeri da transparentnost rada i kvalitet komunikacije podignemo na najviši nivo savremene poslovne prakse.


Vjerujem da se većina vas sjeća ne tako davne prošlosti, dok flaširana voda još uvijek nije bila u upotrebi, kada smo jedni drugima često po povratku sa putovanja govorili da smo jedva čekali da se vratimo u Podgoricu,  da se napijemo vode! Ove riječi najbolje svjedoče o gotovo jedinstvenom kvalitetu ovdašnje vode koju je priroda darovala našem gradu. Raspolažući tim cijenjenim resursom, kontunuiramo ulažemo napore na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vodovodne mreže, gradeći na taj način održiv  sistem koji će biti u stanju da prati dinamičan razvoj Podgorice u decenijama koje su pred nama.


Našu brigu o raspoloživim prirodnim resursima i dugoročnoj zaštiti životne sredine potvrđuje i projekat izgradnje novog postrojenja za tretman otpadnih voda, čija vrijednost premašuje 50 miliona eura. Realizacijom ovog projekta obuhvaćena je i izgradnja primarne i sekundarne kanalizacione mreže koja će omogućiti priključenje velikog broja domaćinstava koja su do sada koristila tradicionalne metode sakupljanja otpadnih voda, i na taj način zatvoriti veoma važno poglavlje sanacije ekosistema značajnog ne samo za naš glavni grad, već i za cijeli region koji gravitira jadranskoj obali.


Kolektiv “Vodovoda i kanalizacije” d.o.o. čine profesionalci posvećeni zajedničkoj misiji i primarnom cilju, a to je visok kvalitet vode i usluga koje pružamo fizičkim licima, institucijama, organizacijama i privrednim društvima čiji su život i djelovanje vezani upravo za Podgoricu. Vrijeme koje dolazi planiramo iskoristiti za dalju optimizaciju i modernizaciju svojih poslovnih procesa, stvarajući ambijent za unapređenje usluga kroz lični razvoj zaposlenih, svjesni činjenice da su oni naša najveća snaga dok ste vi naš najveći motiv.


Nadam se da će ova prezentacija pomoći da vam postanemo još pristupačniji, a da će vam rezultati našeg rada o nama najviše reći.

 

S poštovanjem,


Filip Makrid,

Izvršni direktor

Istrajan rad sve pobjeđuje

Marko Aurelije