Email račun

Plaćanje računa

Prijava stanja

Reklamacije


Email račun

Prijavite se za dobijanje računa putem email-a

Plaćanje računa

Provjerite stanje računa i platite online

Prijava stanja

Prijavite stanje na Vašem vodomjeru

Reklamacije

Prijavite kvar ili grešku na mreži


Službenik za javne nabavke

 

Nikola Marković

 

 mejl: javne.nabavke@vikpg.me