Reklamacije

Ime i prezime*
Email*
Šifra potrošača*
Adresa potrošača*
Broj vodomjera*
Kontakt telefon*
Poruka

NAPOMENA: Reklamacija koja ne sadrži uredno upisanu šifru, broj vodomjera i email adresu neće se razmatrati.

Pošalji