Kontakt

Kabinet izvršnog direktora

 

+382 20 440 300

info@vikpg.me

 

 

Dežurna služba
 

+382 20 440 388

 
 

Adresa
 

Ul. Zetskih vladara bb, 81 000 Podgorica