Cjenovnik

Poštovani korisnici,

 

Privredno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica je dužno da od 1.1.2024.  godine primjenjuje novi cjenovnik usluga, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku.

 

 

Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene, potrošači će plaćati nezavisno od potrošnje, dok će se varijabilnim dijelom cijene obračunati količina utrošene vode, odnosno, količina prikupljene, odvedene i prečišćene otpadne vode. Cijena prečišćavanja otpadnih voda ima samo svoj varijabilni dio i ista je za sve kategorije potrošača.

 

 

Tako će u 2024. godini u primjeni biti sljedeći cjenovnik:

 

 

 

KATEGORIJE POTROŠAČA

VODOSNADBIJEVANJE
 

Fiksni dio cijene

Varijabilni dio cijene

PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA 

Fiksni dio cijene

Varijabilni dio cijene

Pravna lica

mjesečno 1,0407 €/po korisniku

0,5575 €/m³

mjesečno 0,3095 €/po korisniku

0,1928 €/m³

Fizička lica

mjesečno 1,0407 €/po korisniku

0,3702 €/m³

mjesečno 0,3095 €/po korisniku

0,1270 €/m³


KATEGORIJE POTROŠAČA

PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

Varijabilni dio

Pravna lica

0,1479 €/m³

Fizička lica

0,1479 €/m³

Napomene:

 

Iskazane cijene su bez uračunatog PDV-a.