ODBOR DIREKTORA

Odbor direktora „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica čine 5 članova i to:

1. Mirko Vukčević

Predsjednik odbora direktora

2. Prof. dr Mileta Marko Ivanović

član

3. Miodrag Živković

član

4. Boško Kovačević

član

5. Dragomir Brajković

član iz reda zaposlenih

IZVRŠNI DIREKTOR

Aleksandar Nišavić