ODBOR DIREKTORA

Odbor direktora „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica čine 5 članova i to:

1. Prof dr Petar Živković 

Predsjednik odbora direktora

2. Dragica Milačić

član

3. Olivera Živković

član

4. Tahir Drešević

član

5. Zoran Đekić

član