Projekat “Sakupljanje i prečišćavane otpadnih voda Podgorica“

 • Projekat se nalazi na list prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Crne Gore koja je usvojena na trećoj sjednici Nacionalne investicione komisije (NIC), održanoj 2. decembra 2015. godine. SPP lista je verifikovana na 138 sjednici Vlade, održanoj 3 decembra 2015.

   

  Projekat je sljedećim GRANT sredstvima podržan od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan WBIF:

   

  • 1,100,000.00 EUR - WB15-MNE-ENV-02 / BMZ No. 2020 62 172 (TA, Nadzor) Septembar 2017,

  • 8,800,905.45 EUR - WB-IG02-MNE-ENV-01 / BMZ No. 2020 62 271 (Investicija, izgradnja SPOV-a) Septembar 2017,

  • 22,935,283.00 EUR - WB-IG06-MNE-ENV-01 / BMZ No. 5150 00 476 (Investicija, Izgradnja SPOV-a i širenje mreže) Septembar 2022.

   

  Projekat se sastoji iz 8 komponenti, kao što slijedi:

   

  • Izgradnja mehaničko biološkog postrojenja (PPOV),

  • Izgradnja postrojenja za tretiranje kanalizacionog mulja (PTKM),

  • Izgradnja postrojenja za spaljivanje ostatka kanalizacionog mulja (PSKM),

  • Izgradnja glavnih (primarnih) kolektora (cjevovoda), faza I,

  • Izgradnja pješačkog cjevovodnog mosta preko rijeke Morače,

  • Proširenje sekundarne mreže, faza I,

  • Poboljšanje upravljanja otpadnim vodama u vinariji “13.jul Plantaže”,

  • Proširenje kanalizacione mreže, faza II, faza III.
Status i detaljne informacije (MNE i ENG) o realizaciji se mogu naći na internet stranici projekta:  https://ovpg.me/ .