Projekat “Sakupljanje i prečišćavane otpadnih voda Podgorica“

Projekat “Sakupljanje i prečišćavane otpadnih voda Podgorica“ po svom značaju prevazilazi granice našeg grada i poprima regionalni karakter.
Realizacijom ovog projekta se pravi ozbiljan iskorak na planu zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na vodotok rijeke Morače, postojećim vodoizvorištima i podzemnim vodama na području Zetske ravnice.

U sklopu projekta se planira izgradnja novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa tretmanom kanalizacionog mulja, kapaciteta 235 000 ekvivalent stanovnika.

Nacionalna investiciona komisija Vlade Crne Gore je ovaj projekat rangirala kao prioritetni državni projekat u oblasti zaštite životne sredine.

Vrijednost projekta se procjenjuje na preko 50 000 000,00 eura:

  • Obezbijeđena kreditna sredstva posredstvom njemačke „KfW“ banke u iznosu od 35 000 000 eura kroz dva kreditna ugovora: Ugovor o razvojnom kreditu 30 000 000 eura i Ugovor o standardnom kreditu 5 000 000 eura (22.09.2017.)
  • Bespovratna sredstva iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) kroz Grant sredstva za tehničku pomoć u iznosu od 1 145 834,00 eura (uključujući naknadu za sprovođenje) (Ugovor o finansiranju projekta 16.12.2016.) i Grant sredstva za investicije u iznosu od 9 000 000 eura (Ugovor o finansiranju i projektu 22.09.2017.).
  • Glavni grad Podgorica će iz sopstvenih budžetskih sredstava obezbijediti nedostajuća sredstva.
Za konsultanta za sprovođenje projekta je izabrana konsultantska kuća „Fichtner Water and Transport GmbH“, Štutgart (Njemačka).
Konsultant za komunikaciju i vidljivost je „Amplitudo“ d.o.o. Podgorica.
 
6. februar 2020. – potpisan ugovor za izgradnju primarnog kolektora sa kompanijom „Bemax“ d.o.o. Dužina kolektora je 5 km a procijenjena vrijednost radova iznosi 6,6 miliona eura.
24. marta 2020. – potpisan ugovor za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže sa kompanijama „Tošković“ d.o.o. i „AG infoplan“ d.o.o. Ukupna dužina projektovane kanalizacione mreže iznosi 18, 5 km dok se vrijednost radova procjenjuje na 3,3 miliona eura.
18. maj 2020. – svečano obilježen početak radova na izgradnji primarnog kolektora.
Sve informacije o najznačajnijem infrastrukturnom projektu Glavnog grada, izgradnji Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici", možete pronaći na zvaničnom web sajtu projekta https://ovpg.me/ .