Istorijat

Početak našeg nastajanja vezan je za prvu ideju  o vodovodu u Podgorici koju bilježi Cetinjski vjesnik 1909. godine. Isti list, tri godine kasnije  objavio je vijest,  da je Opštinski odbor Podgorice,  donio odluku da izdvoji 320.000 perpera za izgradnju vodovoda, ali zbog  ratnih sukoba, koji će ubrzo uslijediti  gradnja  je odložena.

 

Razvoj sistema za vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u našem gradu, tekao je sljedećom hronologijom:

Nakon Drugog Svjetskog rata izrađen je prvi projekat vodovoda za područje Podgorice.

Vršeni su prvi istražni radovi o vodnom potencijalu na teritoriji grada.

Donešena je odluka o izgradnji vodozahvata na Marezi

Izgrađeni su kaptaža na Marezi sa pumpnom stanicom i dovodni cjevovod ka Podgorici u dužini od šest kilometara.

Zahvaljujući masovnim učešćem omladine u radnim akcijama, u Podgorici je potekla voda kroz 15 javnih česmi.

na teritoriji grada je postavljeno 36 javnih česmi

U Tuzima je izgrađen vodovod samodoprinosom građana.

Zbog sve dinačnijeg razvoja grada rasla je i potreba za ulaganjima u oblasti komunalne infrastrukture zbog čega je u aprilu ove godine  raspisan referendum za zavođenje samodoprinosa za izgradnju bolnice, škola i kanalizacije.Upravo te godine je i počela izgradnja kanalizacije za dio grada Preko Morače.

Bušenjem i opremanjem bunara na Koniku i u Zagoriču, počinje dvojni sistem snadbijevanja vodom.

Razvoj grada je zahtijevao i veće količine vode pa je ove godine u rad pušten drugi bunar u Zagoriču, a ubrzo nakog toga i još dva.

Počela je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

U septembru ove godine sistem za prečišćavanje otpadnih voda je počeo sa probnim radom.

Nakon veoma složenih hidrograđevinskih radova, čija je realizacija pomognuta sredstvima Opštine Podgorica i Direkcije za javne radove Crne Gore, na kaptažama i crpnoj stanici Mareza II kapacitet vodovodnog sistema grada je povećan za dodatnih 500l/s.

na Ćemovskom polju je sukcesivno izbušeno pet bunara kapaciteta 410 l/s.

izgrađeni su vodovodi na područjima Milješa, Pipera, Dinoše i Vuksanlekića, dok je potrebe bezvodnih krajeva u Kučima opremljen bunar na Bioču, spreman da pruži kapacitet vode koji je neophodan za 20 kučkih sela.

sukcesivno ugovaranje radova za realizaciju dionica prve faze Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog više od 50 miliona eura.