Djelatnost

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

 
 • PROIZVODNJA VODE NA VODOIZVORIŠTIMA I DISTRIBUCIJA ZA POTREBE POTROŠAČA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA

 • održavanje vodovodnog sistema na teritoriji Glavnog grada. 

 • održavanje vodovodnih sistema na seoskom području, na teritoriji Glavnog grada

 • održavanje vodovodnog sistema na teritoriji Opštine Tuzi

SAKUPLJANJE IN TRETMAN OTPADNIH VODA
 

 • sakupljanje i transport komunalnih  i atmosferskih voda sa područja Glavnog grada, 

 • održavanje kanalizacionog sistema i sistema za atmosferske vode

 • prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema

IZGRADNJA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA
 

 • instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke, i 

 • popravka i baždarenje vodomjera za potrebe korisnika Društva i drugih pravnih i fizičkih lica. 

INŽENJERSKE DJELATNOSTI 
 

 • izrada tehničke dokumentacije: urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, gradjevinskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije i

 • pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

ISPITIVANJE I ANALIZA VODE 
 

 • laboratorijsko ispitivanje vode za piće za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica,

 • laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

STANDARDI
 

 • ISO 9001:2015  za kvalitet menadžmenta 

 • HACCP

 • ISO 22000:2008 za bezbjednost hrane (Food Safety)