Employees

1 - MAKRID FILIP - IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA

2 - DABETIĆ SNEŽANA - Zamjenik Izvršnog direktora za  ekonomsko pravne poslove 

3 - RAJČIĆ VLADIMIR - Zamjenik Izvršnog direktora za  komercijalno tehničke poslove

4 - FUŠTIĆ GORDANA - Samostalni/a referent/kinja

5 - BRAJOVIĆ MILENA - Samostalni/a referent/kinja

6 - RAČIĆ GABRIJELA - Administrativno-tehničk/a sekretar/ka

7 - PEJOVIĆ DIJANA - Pomoćnik/ca ID za tehničke poslove

8 - LAZOVIĆ BOJAN - Pomoćnik/ca ID za ekon. poslove

9 - VUKOVIĆ ZELJKO - Pomoćnik/ca ID za pravne i opšte poslove

1 - KLAJEVIĆ SONJA - Sekretar/ka

2 - KNEŽEVIĆ MAŠA - Šef/ica kabineta

1 - MARKOVIĆ NIKOLA - Službenik/ca za javne nabavke

2 - KNEŽEVIĆ MARINA - Samostalni/a referent/kinja za pripremu i obradu tenderske dokumentacije

1 - JOKMANOVIĆ ALEKSANDAR - Savjetnik/ca za ekonomske poslove

2 - GOLUBOVIĆ PETAR - Savjetnik/ca za ekonomske poslove

3 - ŠĆEPANOVIĆ BRANKO - Savjetnik/ca za pravne poslove

4 - NOVAKOVIĆ NATAŠA - Samostalni/a referent/kinja za odnose s javnošću

5 - GUBERINIĆ SLAVIŠA - Referent/kinja za odnose sa javnošću

1 - BAGARIĆ IVANA - Ovlašćeno službeno lice za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku

2 - STANKOVIĆ NEVENKA - Ovlašćeno službeno lice za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku

4 - MUGOŠA LJUBICA - Administrativni referent

1 - DANIJELA JEVRIĆ - Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu

2 - NIKČEVIĆ IVAN - Samostalni referent/ica za poslove zaštite i zdravlja na radu

3 - TANJA FILIPOVIĆ - Referent/ica za poslove evidencije zaštite i zdravlja na radu

4 - VIDAKOVIĆ JADRANKA - Referent/ica za poslove evidencije zaštite i zdravlja na radu

1 - PAVLIČIĆ NEMANJA - Rukovodilac/teljka interne kontrole

2 - TUROVIĆ VUK - Interni/a revizor/ka

3 - DRAŠKOVIĆ DIJANA - Samostalni/a referent/kinja 

4 - MILOŠEVIĆ ANDRIJANA - Samostalni/a referent/kinja 

5 - ŠĆEKIĆ GORAN - Samostalni/a referent/kinja 

6 - ŠAKOVIĆ NOVAK - Samostalni/a referent/kinja 

7 - JANKOVIĆ SLOBODAN - Viši/a referent/kinja za internu kontrolu

8 - MINIĆ BORISLAV - Viši/a referent/kinja za internu kontrolu

9 - JEVRIĆ SAŠA - Viši/a referent/kinja za internu kontrolu

10 - ĐIKNIĆ ŽARKO - Referent/kinja za internu kontrolu

11 - PEJOVIĆ MOMČILO - viši referent/kinja za internu kontrolu

12 - MUGOŠA ŽELJKO - Kontrolor/ka

1 - ŽIVKOVIĆ KATARINA - Rukovodilac/teljka Laboratorije

2 - PANIĆ JELENA - Zamjenik/ca rukovodioca/teljke

3 - JANKOVIĆ VIDA - Rukovodilac/teljka kvaliteta

4 - POPOVIĆ LIDIJA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

5 - PEJOVIĆ DUŠAN - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

6 - VUKOSAVLJEVIĆ VASKA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

7 - TOMAŠEVIĆ JELENA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

8 - ĐURIŠIĆ ZDRAVKA  - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

9 - KOSTIĆ LIDIJA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

10 - MUGOŠA IVANA - Saradnik/ca za ekologiju

11 - ĐOZGIĆ SABINA - Biolog/škinja analitičar/ka

12 - VOJIČIĆ BOSILJKA - Biolog/škinja analitičar/ka

13 - ĐUROVIĆ MILENA - Biolog/škinja analitičar/ka

14 - KOLAR MAJDA - Biolog/škinja analitičar/ka

15 - VUJAČIĆ ZDENKA - Tehničar/ka

16 - IVANOVIĆ ALEKSANDRA - Tehničar/ka

17 - ĐURIČKOVIĆ NADA - Tehničar/ka

18 - ĐUKIĆ ŽANA - Tehničar/ka

19 - KUKULIČIĆ VESNA - Tehničar/ka

20 - VLAHOVIĆ LJILJANA - Tehničar/ka

21 - MIŠOLIĆ SANJA - Tehničar/ka

22 - MIRANOVIĆ KATICA - Tehničar/ka

23 - MARTINOVIĆ NATAŠA - Tehničar/ka

24 - BERILAŽIĆ MIODRAG - Analitičar/ka za ekologiju

1 - LAZAREVIĆ NIKOLA - Rukovodioc/teljka službe

2 - PEŠIĆ ANA - Analitičar/ka sistema

3 - GARDAŠEVIĆ MITAR - Analitičar/ka sistema

1 - GOGIĆ TODOR - Šef/ica odjeljenja

2 - ŠĆEPANOVIĆ UROŠ - Inženjer/ka tehničke podrške

3 - ĐUKANOVIĆ DRAGANA - Inženjer/ka tehničke podrške

4 - NILEVIĆ NIKOLA - Inženjer/ka tehničke podrške

5 - BURIĆ MARICA - Web administrator/ka

6 - VUKČEVIĆ SAVO - Serviser/ka opreme

1 - VUJOVIĆ DRAGAN - Koordinator/ka

2 - BOŽOVIĆ DEJAN - Analitičar/ka Scada sistema

3 - RADUNOVIĆ SLOBODAN - Inženjer/ka tehničke podrške za Scada sistem

4 - MIHALJEVIĆ JOVO - Operater/ka II

5 - MARTINOVIĆ MOMČILO - Operater/ka II

1 - KOSTIĆ MIODRAG - Direktor/ica sektora

2 - PERIĆ MILUTIN - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

3 - DOBRILOVIĆ OLIVER - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

4 - ĐUKANOVIĆ MILOVOJE - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

5 - LJEŠEVIĆ SAVA - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

6 - BOLJEVIĆ MARINA - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

7 - VUKČEVIĆ VESNA - Poslovni/a sekretar/ka

8 - BULATOVIĆ MILEVA - Poslovni/a sekretar/ka

1 - KNEŽEVIĆ RADOJICA - Rukovodilac/teljka Službe

2 - RAKOČEVIĆ ALEKSANDAR - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

3 - ŽARIĆ DUŠAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

4 - BOGDANOVIĆ DEJAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

5 - MUGOŠA GORAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

6 - JANKOVIĆ PREDRAG - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

7 - BERILAŽA VESKO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

8 - MUGOŠA DEJAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

9 - RADULOVIĆ MILOŠ - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

10 - RADULOVIĆ NIKOLA - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

11 - RAIČEVIĆ ZORAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

12 - POPOVIĆ DARKO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

13 - TOMANOVIĆ SRETEN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

14 - AĆIMIĆ NEBOJŠA - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

15 - ŠUKIĆ VUKOMAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

16 - BOŠKOVIĆ DUŠAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

17 - MILOŠEVIĆ BOŽO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

18 - MARKOVIĆ GORAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

19 - MARKOVIĆ RATKO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

20 - ĐOKOVIĆ AMIR - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

1. - KNEŽEVIĆ OLIVERA - Rukovodilac/teljka službe

1 - PETAR STOJOVIĆ - Šef/ica odjeljenja

2 - SURJAN VESNA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

3 - MIHAILOVIĆ MILOŠ - Vodoinstalater/ka I

4 - RADOVIĆ DANIJEL - Vodoinstalater/ka I

5 - AGOVIĆ EDŽEVID - Vodoinstalater/ka I

6 - STANIŠIĆ BOBAN - Vodoinstalater/ka I

7 - JOVETIĆ DRAGO - Vodoinstalater/ka I

8 - MARKOVIĆ BORIS - Vodoinstalater/ka I

9 - IVANOVIĆ SAŠA - Vodoinstalater/ka I

10 - LJUCOVIĆ MARTIN - Vodoinstalater/ka I

11 - RADOVIĆ PREDRAG - Vodoinstalater/ka I

12 - MIJAJLOVIĆ LUKA - Vodoinstalater/ka I

13 - RADOVIĆ STANKO - Vodoinstalater/ka I

14 - SAVELJIĆ MILOVAN - Vodoinstalater/ka II

15 - LEKOVIĆ AMEL - Vodoinstalater/ka II

16 - LUKOVIĆ SELVIR - Vodoinstalater/ka II

17 - DUKIĆ ANTON - Vodoinstalater/ka II

18 - LJUCOVIĆ NIKOLA - Vodoinstalater/ka II

19 - STOJANOVIĆ VESELIN - Vodoinstalater/ka II

20 - DŽOGOVIĆ ŠEFTO - Vodoinstalater/ka II

21 - JUNČAJ KOLJA - Vodoinstalater/ka II

22 - BOJAT LAZAR - Vodoinstalater/ka II

23 - MARAŠ RADOJICA - Vodoinstalater/ka II

24 - HAMZIĆ KEMAL - Vodoinstalater/ka II

25 - BEGOVIĆ SPASOJE - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

26 - JOVANOVIĆ DANKO - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

27 - METĐONAJ OMER - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

28 - HUSNIJA EĆO - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

29 - ŠĆEPANOVIĆ MILOVAN - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

30 - BEGOVIĆ MLADEN - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

31 - RADONJIĆ DARKO - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

32 - BIGOVIĆ MARIJA - Koordinator/ka za operativne poslove

1 - RISTIĆ SAŠA - Baždar/ka

2 - ĐURIĆ RANKO - Baždar/ka/

3 - MUGOŠA JOVAN - Baždar/ka

4 - ŠAKOVIĆ MARIJA - Referent/tkinja za administraciju 

1 - ĐURETIĆ RANKO - Šef/ica odjeljenja

2 - BOGDANOVIĆ FILIP - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

3 - MAGDELINIĆ BOJAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

4 - RADOVIĆ MILAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

5 - JANKOVIĆ TOMISLAV - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

6 - GAGOVIĆ DANILO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

7 - MUGOŠA NEBOJŠA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

8 - ROSANDIĆ TODOR - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

9 - LUKOVIĆ SEMIR - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

10 - MAGOVČEVIĆ NIKOLA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

11 - RADONJIĆ SAŠA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

12 - MUGOŠA ŽELJKO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

13 - RADUSINOVIĆ DANILO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

14 - KORAĆ MOMČILO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

15 - LEKOVIĆ ILIJA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

16 - VIDAKOVIĆ ŽELJKO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

17 - MARKOVIĆ ZORAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

18 - VUČINIĆ RADOVAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

19 - BULATOVIĆ BRANISLAV - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

20 - PAJOVIĆ GORAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

21 - BRANISLAV OTOVIĆ - Referent/kinja za administraciju 

1 - SIMOVIĆ PETAR - Koordinator/ka

2 - MUGOŠA MARKO - Samostalni/a referent/kinja za detekciju kvarova

3 - RADOVANOVIĆ VUK - Referent/kinja za detekciju kvarova

4 - JAKOVLJEVIĆ STEFAN - Referent/kinja za detekciju kvarova

5 - BEĆOVIĆ ADMIR - Referent/kinja za detekciju kvarova

1. - BLAGOJEVIĆ NATALIJA - Rukovodilac/teljka Službe

1 - NOKOVIĆ DUŠKO - Operater/ka na PPOV

2 - BOGDANOVIĆ DUŠAN - Operater/ka na PPOV

3 - BOLJEVIĆ MIOMIR - Operater/ka na PPOV

4 - ŠIŠEVIĆ NOVICA - Operater/ka na PPOV

5 - DABETIĆ RADOVAN - Operater/ka na PPOV

6 - STOJOVIĆ JOVICA - Operater/ka na tehnološkoj liniji mulja

7 - ŠĆEPANOVIĆ MILAN - Operater/ka na tehnološkoj liniji mulja

8 - NIKOLIĆ RADOVAN - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

9 - RADIČEVIĆ PREDRAG - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

10 - BOŽOVIĆ RADOVAN - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

11 - SAVOVIĆ DEJAN - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

12 - POPOVIĆ SLAVOLJUB - Radnik/ca na održavanju tehnološke linije mulja

13 - RAJKOVIĆ RAJKO - Radnik/ca na održavanju tehnološke linije mulja

1 - STANIĆ DANKA - Šef/ica  laboratorije za otpadne vode

2 - BRNOVIĆ LIDIJA - Hemijski/a tehničar/ka

3 - ŠKULETIĆ DRAGANA - Hemijski/a tehničar/ka

4 - VUČINIĆ RADMILA - Higijeničar/ka

1. - VUKAŠINOVIĆ IGOR - Rukovodilac/teljka Službe

1 - PRELEVIĆ MARKO - šef odjeljenja

2 - POPOVIĆ SANJA - Referent/kinja za dokumentaciju

3 - PEPIĆ SABINA - Referent/kinja za dokumentaciju

4 - VUKIĆEVIĆ PAVLE - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

5 - NOVOVIĆ DRAGAN - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

6 - LAKOVIĆ GORAN - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

7 - MILOŠEVIĆ BORIS - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

8 - ĐURKOVIĆ NENAD - Kontrolor/ka za priključke na fekalnoj kanalizaciji

9 - FETIĆ ADMIR - Kontrolor/ka za priključke na fekalnoj kanalizaciji

10 - KALTAK ADIS - Kanalizator/ka  za priključke na fekalnoj kanalizaciji

11 - VUČIĆEVIĆ MARKO - Građevinski/a radnik/ca

12 - VUKČEVIĆ ALEKSANDAR - Radnik/ca za priključke na fekalnoj kanalizaciji

13 - TAHIROVIĆ ESAT - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

14 - PAVIĆEVIĆ SLOBODAN - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

15 - BOŠKOVIĆ MILJAN - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

16 - IVANOVIĆ RAJKO - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

17 - MEHOVIĆ RAŠO - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

18 - CAMAJ LEON - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

19 - DRENOVAC MATIJA - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

1 - VUČINIĆ BOŽIDAR - Šef/ica Odjeljenja

2 - BAKIĆ STANKO - Kanalizator/ka  na održavanju atmosferske  kanalizacije

3 - KORAĆ BORIS - Kanalizator/ka  na održavanju atmosferske  kanalizacije

4 - KALUĐEROVIĆ MILAN - Kontrolor/ka za održ.fontana i javnih česmi

5 - LUKOVIĆ VEJSEL - Radnik/ca na održavanju gradskih fontana i česmi

6 - KIJAMET ALDIN - Radnik/ca na održavanju gradskih fontana i česmi

7 - LAKIĆ ANA - Referent/kinja za atmosfersku dokumentaciju

1 - JAKOVLJEVIĆ ŽELJKA - Rukovodilac/teljka Službe

1 - MIĆANOVIĆ LJILJANA - Šef/ica Odjeljenja

2 - ŠĆEKIĆ IVANA - Projektant/kinja

3 - VIDAKOVIĆ SLOBODAN - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

4 - ĐURETIĆ BOŽO - Referent za tehničku dokumentaciju

5 - ŽIVKOVIĆ ZORAN - Referent/kinja za priključke I

6 - JOVIĆEVIĆ DUŠAN - Referent/kinja za priključke I

7 - MATANOVIĆ MIJAT - Referent/kinja za priključke II

8 - RADUSINOVIĆ STANKA - Referent/kinja za priključke II

9 - IRENA JOKANOVIĆ - Referent/kinja za priključke II

10 - OTOVIĆ BORKO - Referent/kinja za priključke II

11 - VUKČEVIĆ IVANA - Referent/kinja za bazu potrošača

12 - OTOVIĆ TATJANA - Referent/kinja za bazu potrošača

1 - MINIĆ NIKOLA - Šef/ica Odjeljenja

2 - ARSOVIĆ VLADAN - Odgovorni/a projektant/kinja hidro mreže II

3 - BACKOVIĆ KAĆA - Odgovorni/a projektant/kinja hidro mreže II

4 - DEDIĆ GAVRO - Odgovorni/a projektant/kinja hidro mreže-kalkulant/kinja

5 - KALEZIĆ MILICA - Odgovorni/a projektant/kinja građevinskih objekata-nadzorni organ

6 - IVANOVIĆ MARIJA - Odgovorni/a projektant/kinja - koordinator/ka za  investicije

7 - MIHAILOVIĆ JULIJANA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

8 - ĆUPIĆ VIOLETA - Hidrotehničar/ka

9 - KRUŠČIĆ ZORAN - Hidrotehničar/ka nadzorni organ I

10 - NEGREVSKI BLAGOJE - Hidrotehničar/ka nadzorni organ II

1 - TOMOVIĆ MARIJANA - Šef/ica Odjeljenja

2 - RADOVIĆ DUŠICA - Odgovorni/a ing. za GIS

3 - RADOVIĆ ZDRAVKO - Odgovorni/a ing. za GIS

4 - IVANOVIĆ MARKO - Inženjer/ka geodezije za katastar instalacija

5 - MUGOŠA BOJAN - Samostalni/a referent/kinja za imovinsko pravne poslove

6 - PETRANOVIĆ MARIJANA - Samostalni/a referent/kinja za imovinsko pravne poslove

7 - RAIČKOVIĆ SLAVKO - Samostalni/a referent/kinja za imovinsko pravne poslove

8 - STANIMIROVIĆ GORAN - Geometar/ka I

9 - KOLJENOVIĆ RIZO - Geometar/ka II

10 - DRECUN SVJETLANA - Geometar/ka II

11 - PEJOVIĆ NEBOJŠA - Geometar/ka II

12 - DRAGAN TOMAŠEVIĆ - Hidrotehničar/ka

1 - POPOVIĆ DRAGAN - Rukovodilac/teljka Službe

1 - GAČEVIĆ DANILO - Elektroničar/ka

2 - ILINČIĆ ĐURO - Elektro tehničar/ka

3 - GILIĆ MILJAN - Elektro tehničar/ka

4 - VUKČEVIĆ MILOŠ - Elektro tehničar/ka

5 - ŽIGA SENAD - Elektromehaničar/ka

6 - MILIĆ DEJAN - Elektromehaničar/ka

7 - ĐUROVIĆ DEJAN - Referent/kinja

8 - ŠKULETIĆ MILO - Metalostrugar/ka

9 - BRAJUŠKOVIĆ BRANKO - Mašinbravar/ka

10 - VUKIĆEVIĆ VLADO - Bravar/ka varilac

11 - ULAMA LIDIJA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju 

1 - BULATOVIĆ MLADEN - Šef/ica odjeljenja

2 - ILIĆ BORIS - Referent/kinja  za održavanje

3 - ASANOVIĆ DRAGOLJUB - Referent/kinja  za održavanje

4 - KILIBARDA MILICA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

5 - VUJOŠEVIĆ VLADIMIR - Automehaničar/ka

6 - GLAVIČANIN VESELIN - Automehaničar/ka

7 - BRNOVIĆ DARKO - Autoelektričar/ka

8 - VUKČEVIĆ NEBOJŠA - Rukovaoc/čica građevinskih mašina

9 - MAROJEVIĆ NIKOLA - Rukovaoc/čica građevinskih mašina

10 - STIJEPOVIĆ DALIBOR - Vozač/ica teretnih vozila

11 - KALTAK SADIJA - Vozač/ica teretnih vozila

12 - PAJOVIĆ ALEKSANDAR - Vozač/ica teretnih vozila

13 - LALIČIĆ ADIS - Vozač/ica teretnih vozila

14 - BEĆAJ BEKIM - Vozač/ica teretnih vozila

15 - KNEŽEVIĆ VLADIMIR - Vozač/ica teretnih vozila

16 - MARKOVIĆ JOLE - Vozač/ica

17 - JELENIĆ NIKOLA - Vozač/ica

18 - MIRSAD RASTODER - Vozač/ica

19 - ŠĆEPANOVIĆ GORAN - Vozač/ica

20 - ĐUKIĆ RADOVAN - Vozač/ica

21 - SMAKOVIĆ ISMET - Vozač/ica

22 - RADIČEVIĆ LJUBOMIR - Vozač/ica

23 - MILIĆ DRAŽEN - Vozač/ica

24 - STAMATOVIĆ VOJISLAV - Vozač/ica

25 - POPOVIĆ SRĐAN - Vozač/ica

26 - IVANOVIĆ IVAN - Vozač/ica

27 - MARINOVIĆ VUK - Vozač/ica

28 - ŠKATARIĆ KRSTO - Vozač/ica za kanalizaciju

29 - RADIČEVIĆ MIODRAG - Vozač/ica za kanalizaciju

30 - KUKULIČIĆ BRANKO - Vozač/ica za kanalizaciju

31 - VLAHOVIĆ VELIMIR - Vozač/ica za kanalizaciju

32 - RADIČEVIĆ DEJAN - Radnik/ca na održavanju higijene voznog parka

1 - RAČIĆ RADE - Šef/ica odjeljenja

2 - VLAHOVIĆ VUKADIN - Referent/kinja

3 - LAKOVIĆ ANĐELKO - Referent/kinja

4 - ADŽIĆ FILIP - Domar/ka

5 - KNEŽEVIĆ RANKO - Referent/kinja za održavanje poslovnog objekta "Mareza"

6 - ĐURKOVIĆ SNEŽANA - Higijeničar/ka

7 - PAVIĆEVIĆ NADA - Higijeničar/ka

8 - ĐUKANOVIĆ MIRJANA - Higijeničar/ka

9 - IVANČEVIĆ OLGA - Higijeničar/ka

1 - BRAJKOVIĆ DRAGOMIR - Rukovodilac/teljka službe

2 - KOVAČEVIĆ KRISTINA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju 

3 - VUČELIĆ STRAHINJA - Rukovaoc/teljka gradjevinskih mašina 

4 - ŠUŠA DEJAN - Rukovaoc/teljka gradjevinskih mašina 

5 - KNEŽEVIĆ BOŽIDAR - Rukovaoc/teljka gradjevinskih mašina 

1 - RAKOČEVIĆ ALEKSANDAR - Rukovodilac/teljka službe

2 - ČOLEVIĆ BOJAN - Koordinator/ka 

3 - PAVIĆEVIĆ NEMANJA - Koordinator/ka 

4 - BOŽOVIĆ MILAN - Čuvar/ka

5 - GRBA NIKOLA - Zaštitar/ka lica i imovine

6 - PAVIĆEVIĆ MILENKO - Zaštitar/ka lica i imovine

7 - MINIĆ MILOŠ - Zaštitar/ka lica i imovine

8 - NIKOČEVIĆ ZDRAVKO - Zaštitar/ka lica i imovine

9 - MILIĆ NENAD - Zaštitar/ka lica i imovine

10 - LAKETIĆ DARKO - Zaštitar/ka lica i imovine

11 - KOVAČEVIĆ GORAN - Zaštitar/ka lica i imovine

12 - DRAKULOVIĆ OBRAD - Zaštitar/ka lica i imovine

13 - DEDIĆ ZDRAVKO - Zaštitar/ka lica i imovine

14 - DABANOVIĆ GORAN - Zaštitar/ka lica i imovine

15 - BEČIĆ ČASLAV - Zaštitar/ka lica i imovine

16 - PANTIĆ ALEKSANDAR - Zaštitar/ka lica i imovine

17 - PERIĆ BOŽIDAR - Zaštitar/ka lica i imovine

18 - RADIČEVIĆ IGOR - Zaštitar/ka lica i imovine

19 - RADULOVIĆ DEJAN - Zaštitar/ka lica i imovine

20 - REMIKOVIĆ ZORAN - Zaštitar/ka lica i imovine

21 - VELIMIROVIĆ MIODRAG - Zaštitar/ka lica i imovine

22 - VRATNICA RADOVAN - Zaštitar/ka lica i imovine

23 - ĆETKOVIĆ MILJAN - Zaštitar/ka lica i imovine

24 - ĐUKANOVIĆ MIHAILO - Zaštitar/ka lica i imovine

25 - LAKOVIĆ PAVLE - Zaštitar/ka lica i imovine

26 - RAIČEVIĆ DARKO - Zaštitar/ka lica i imovine

27 - NIKOLIĆ RAJKO - Zaštitar/ka lica i imovine

28 - ŠARANOVIĆ VESKO - Zaštitar/ka lica i imovine

29 - KNEŽEVIĆ VESELIN - Zaštitar/ka lica i imovine

30 - SEKULIĆ MILAN - Zaštitar/ka lica i imovine

31 - STOJKOVIĆ MILOVAN - Zaštitar/ka lica i imovine

32 - JOVETIĆ NIKOLA - Zaštitar/ka lica i imovine

33 - RADOŠEVIĆ VUKAŠIN - Zaštitar/ka lica i imovine

34 - DUBLJEVIĆ DRAGUTIN - Zaštitar/ka lica i imovine

35 - BRAJOVIĆ MILJAN - Zaštitar/ka lica i imovine

36 - MUGOŠA MILUTIN - Zaštitar/ka lica i imovine

37 - NIKOČEVIĆ SLAVKO - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

38 - DABETIĆ ŽARKO - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

39 - ŠĆEPANOVIĆ PREDRAG - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

40 - SALIĆ NEDŽAD - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

41 - LJUMOVIĆ DANILO - Referent/kinja tehičke zaštite

1 - MIJOJKA VLAHOVIĆ-RADONJIĆ - Direktor/ica sektora

2 - KADIĆ SANJA - Poslovni/a sekretar/ka

1 - ZAJMOVIĆ JASMIN - Rukovodilac/teljka službe

2 - SAVELJIĆ RADOJE - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

3 - KUMBUROVIĆ ANA - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

4 - ABRAMOVIĆ JELENA - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

5 - PAVKOVIĆ NINA - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

6 - RADOVANOVIĆ SUZANA - Referent/kinja za obračun zarada i ostalih primanja

7 - MUGOŠA LIDIJA - Referent/kinja za obračun zarada i ostalih primanja

8 - GUZINA SLAVICA - Blagajnik/ca

9 - PAVLIČIĆ LJILJANA - Inkaso blagajnik/ca

10 - LJUCOVIĆ VESNA - Finansijski/a kontrolor/ka naplate

11 - DUKOVIĆ ĆAZIM - Inkasant/kinja

12 - STRUGAR TIJANA - Inkasant/kinja

13 - NEGREVSKI VESNA - Inkasant/kinja

14 - LAKOVIĆ LENKA - Inkasant/kinja

15 - BAROVIĆ LJILJANA - Inkasant/kinja

16 - OSMANAGIĆ ALTIJANA - Inkasant/kinja

17 - MUGOŠA SRĐAN - Inkasant/kinja

18 - KOVAČEVIĆ BILJANA - Inkasant/kinja

19 - IVANOVIĆ ANITA - Inkasant/kinja

20 - ĐURAŠKOVIĆ ANĐELA - Inkasant/kinja

21 - PAROVIĆ ALEKSANDRA - Inkasant/kinja

22 - VUKČEVIĆ SANJA - Referent/kinja za finansijsku dokumentaciju

23 - JANKOVIĆ MARICA  - Pomoćni/a finansijski radnik/ca

24 - POPOVIĆ ANA  - Samostalni/a referent/kinja za poreze

1 - PRAŠLJIVIĆ SANELA - Rukovodilac/teljka službe

2 - NOVAKOVIĆ SNEŽANA - Glavni/a knjigovođa/tkinja

3 - OTOVIĆ MIRSADA - Samostalni/a referent/kinja

4 - VUKSANOVIĆ SANJA - Samostalni/a referent/kinja

5 - VASILIĆ MILENA - Samostalni/a referent/kinja

6 - VUJOŠEVIĆ VASILIJE - Samostalni/a refrent/kinja prihoda

7 - MILOŠEVIĆ SLAVICA - Analitičar/ka kupaca

8 - MILAČIĆ GORICA - Analitičar/ka kupaca

9 - JANKOVIĆ NADICA - Analitičar/ka kupaca

10 - NIKOLIĆ OBRAD - Analitičar/ka kupaca

11 - MARAŠ SANDRA - Analitičar/ka kupaca

12 - BOGOJEVIĆ LJUBICA - Samostalni/a refrent/kinja rashoda

13 - ZLATIČANIN SNEŽANA - Analitičar/ka dobavljača

14 - PRELEVIĆ SVETLANA - Materijalni/a knjigovođa/tkinja

15 - DURKOVIĆ NIKOLA - Analitičar/ka materijal.knjigovodstva

16 - TOŠKOVIĆ SANJA - Referent/kinja za osnovna sredstva

1 - FUŠTIĆ IVANA - Rukovodilac/teljka službe

2 - ADŽIĆ ALEKSANDAR - Samostalni/a referent/kinja za komercijalne poslove

3 - ĐURAŠKOVIĆ DEJAN - Viši/a referent/kinja za komercijalne poslove

4 - KOVAČEVIĆ MILOŠ  - Viši/a referent/kinja za komercijalne poslove

5 - NIKOLIĆ ŽELJKO - Viši/a referent/kinja za komercijalne poslove

6 - MARKOVIĆ RANKO - Viši/a referent/kinja za poslove uskladištavanja i kontrolu materijala

7 - ĐUROVIĆ RADE - Referent/kinja za komercijalne poslove

8 - KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR - Referent/kinja za komercijalne poslove

9 - RAIČEVIĆ PERICA - Glavni/a magacioner/ka

10 - ŠUŠKAVČEVIĆ MILENA - Referent/kinja za magacinsku evidenciju

11 - MIRKOVIĆ ŽELJKA - Referent/kinja za magacinsku evidenciju

12 - VUKOVIĆ SLAVICA - Referent/kinja za magacinsku evidenciju

13 - BRNOVIĆ RADMILA - Pomoćni/a magacioner/ka

14 - VUČELIĆ VIOLETA - Pomoćni/a magacioner/ka

1 - MILOŠEVIĆ GORAN - Rukovodilac/teljka službe

2 - ĐEKIĆ ZORAN - Koordinator/ka

3 - ŠAHMANOVIĆ ENIS - Kontrolor/ka očitavanja

1 - VUJOŠEVIĆ DRAGAN - Šef/ica odjeljenja

2 - LJALJEVIĆ HARIS - Čitač/ica za privredu

3 - BRAJOVIĆ BLAGOJE - Čitač/ica za privredu

4 - VATIĆ SENAD - Čitač/ica za privredu

5 - KRIVOKAPIĆ ZDRAVKO - Čitač/ica za privredu

6 - MARINKOVIĆ MILOSAV - Čitač/ica za privredu

7 - LJUJKOVIĆ MUSTAFA - Čitač/ica za privredu

8 - BOJANOVIĆ SONJA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - DARMANOVIĆ MILENA - Šef/ica odjeljenja

2 - LAKIĆEVIĆ RADOVAN - Čitač/ica za kuće

3 - JOVANOVIĆ IGOR - Čitač/ica za kuće

4 - RAŽNATOVIĆ DEJAN - Čitač/ica za kuće

5 - GRUJIĆ DANILO - Čitač/ica za kuće

6 - KAŽIĆ IVAN - Čitač/ica za kuće

7 - RADULOVIĆ MILORAD - Čitač/ica za kuće

8 - KUVELJIĆ DEJAN - Čitač/ica za kuće

9 - LONČAR TIHOMIR - Čitač/ica za kuće

10 - JOVOVIĆ RATKO - Čitač/ica za kuće

11 - MEDUNJANIN DAMIR - Čitač/ica za kuće

12 - NIKPRELJEVIĆ VIKTOR - Čitač/ica za kuće

13 - LAKOVIĆ MARKO - Čitač/ica za kuće

14 - ĐOŠIĆ DEJAN - Čitač/ica za kuće

15 - LORIS GORAN - Čitač/ica za kuće

16 - VLAOVIĆ DANILO - Čitač/ica za kuće

17 - PIRANIĆ SAMIR - Čitač/ica za kuće

18 - VATIĆ DINO - Čitač/ica za kuće

19 - VUKČEVIĆ MLADEN - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

20 - ĐUROVIĆ RADULE - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - NEDOVIĆ SAŠA - Šef/ica odjeljenja

2 - LJEŠEVIĆ MARKO - Čitač/ica za stanove - interni

3 - VUKČEVIĆ DEJAN - Čitač/ica za stanove - interni

4 - ZEKIĆ PREDRAG - Čitač/ica za stanove - interni

5 - LJAJČAJ MARTIN - Čitač/ica za stanove - interni

6 - IVANOVIĆ DRAGAN - Čitač/ica za stanove - interni

7 - VUKOVIĆ NOVAK - Čitač/ica za stanove - interni

8 - RODIĆ NEBOJŠA - Čitač/ica za stanove - interni

9 - MRĐENOVIĆ IGOR - Čitač/ica za stanove - interni

10 - PETROVIĆ GAVRILO - Čitač/ica za stanove - zajednički

11 - RAKOČEVIĆ NIKOLA - Čitač/ica za stanove - zajednički

12 - ĐINOVIĆ MILENA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - ĐELJAJ DANIJEL - Šef/ica odjeljenja

2 - KRKANOVIĆ ALEN - Čitač/ica 

3 - PRENKOČEVIĆ MARKO - Čitač/ica 

4 - BEĆOVIĆ SEAT - Čitač/ica 

5 - PIRANIĆ MERHIS - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

6 - ŠKRIJELJ SELMO - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

7 - NOVAKOVIĆ DRAGOSLAV - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

8 - LEKIĆ EDIN - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - IVANOVIĆ IVAN - Šef/ica odjeljenja

2 - ĐUROVIĆ DANIJEL - Čitač/ica 

3 - CAMAJ KRISTIJAN - Čitač/ica 

4 - PETROVIĆ ILIJA - Čitač/ica 

5 - BASTAĆ NIKOLA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - PERIĆ NIKOLA - Šef/ica odjeljenja

2 - SPAIĆ RATKO - Čitač/ica 

3 - STOJANOVIĆ VLADIMIR - Čitač/ica 

4 - VUKČEVIĆ NEBOJŠA - Čitač/ica 

1 - LAZAREVIĆ SUZANA - Rukovodilac/teljka službe

1 - SAVELJIĆ TATIJANA - Šef/ica odjeljenja/privremeno rasporedjena na mjesto rukovdioca

2 - ŠKEROVIĆ IVANA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu -budžet

3 - VLAHOVIĆ JOVANA - Viši  referent/kinja za naplatu-privreda

4 - RACKOVIĆ DIJANA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

5 - ŠĆEKIĆ SLAVICA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

6 - PRELEVIĆ JELENA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

7 - VUČERAKOVIĆ MARIJANA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

8 - KRŠIKAPA MARIJA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

9 - MIJAJLOVIĆ DANICA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

1 - NIKOLIĆ ANITA - Šef/Iica odjeljenja

2 - FRANCA ANELI - Samostalni referent/kinja za naplatu

3 - BULATOVIĆ NADA - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - ADROVIĆ BISERA - Šef/ica odjeljenja

2 - VICKOVIĆ SNEŽANA - Referent/kinja za naplatu - zajednički vodomjeri

3 - NATAŠA VUJOVIĆ - Referent/kinja za naplatu - zajednički vodomjeri

4 - ĐURIŠIĆ IVANA - Referent/kinja  

5 - MUGOŠA GORAN - Samostalni referent/kinja za naplatu

6 - BOJOVIĆ NIKOLA - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - ŠOFRANAC MILOŠ - Šef/ica odjeljenja

2 - KEKOVIĆ VERA - Referent/kinja za naplatu-interni vodomjeri

3 - MARINKOVIĆ MILOVAN - Viši  referent/kinja za naplatu

4 - PETRIČEVIĆ IVANA - Viši  referent/kinja za naplatu

5 - BRAJOVIĆ TIJANA - Viši  referent/kinja za naplatu

6 - VUČELIĆ ANASTASIJA - Samostalni referent/kinja za naplatu

7 - ĐURANOVIĆ NEVENKA - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - KAJOŠEVIĆ ELVIR - Šef/ica odjeljenja

2 - PEPIĆ ELMA - Viši  referent/kinja za naplatu

3 - SMAKOVIĆ ABEDIN - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - TERZIĆ STOJANKA - Šef/ica odjeljenja

2 - MUGOŠA VASO - Referent/kinja za naplatu

1 - ĐUKANOVIĆ VASO - Šef/ica odjeljenja

2 - ŽIVANOVIĆ IGOR - Referent/kinja za naplatu

1 - POPOVIĆ ANA - Šef/ica odjeljenja

2 - PERIĆ ( ŽUPANOVIĆ )  MAJA - Samostalni/a referent/kinja

3 - ŽIVKOVIĆ BILJANA - Samostalni/a referent/kinja

4 - JANKOVIĆ JOVANA - Samostalni/a referent/kinja

5 - ZEČEVIĆ MARIJANA - Samostalni/a referent/kinja

6 - ADŽIĆ DUŠANKA - Referent/kinja za reklamacije

7 - MEDENICA BOBAN - Referent/kinja za kontrolu na terenu

8 - LEKIĆ DENIS - Referent/kinja za kontrolu na terenu

9 - KOSTIĆ MIRKO - Referent/kinja za kontrolu na terenu

10 - SEJDOVIĆ IGOR - Referent/kinja za kontrolu na terenu

11 - VIDIĆ RANKO - Kontrolor/ka za reklamacije

12 - LAKUŠIĆ VANJA - Kontrolor/ka za reklamacije

13 - ANDRIĆ SANJA - Kordinator/ka

14 - BOŽOVIĆ MARIJA - Viši/a referent/kinja

15 - STANOJEVIĆ TRAJKOVSKI LIDIJA - Viši/a referent/kinja

1 - ŠKATARIĆ SAŠA - Šef/ica odjeljenja

2 - RADMANOVIĆ MILAN - Referenti/tkinje za isključenje - klasični vodomjeri

3 - MIILIČKOVIĆ MIRKO - Referenti/tkinje za isključenje - klasični vodomjeri

4 - OTAŠEVIĆ SLOBODAN - Referenti/tkinje za isključenje - klasični vodomjeri

5 - JOVOVIĆ MILAN - Referenti/tkinje za isključenje na daljinsko

6 - VEŠOVIĆ VELIBOR - Referenti/tkinje za isključenje na daljinsko

7 - SIMONOVIĆ IVAN - Referenti/tkinje za isključenje na daljinsko

8 - ALIVODIĆ EVALD - Referent/tkinja za kontrolu mreže na terenu

9 - VUJOŠEVIĆ MIRJANA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - ĐURIČKOVIĆ MARIJA - Šef/ica odjeljenja

2 - BOJOVIĆ BOGDAN - Viši referent/kinja za izvršenja

3 - ĐOKOVIĆ SANELA - Viši referent/kinja za izvršenja

4 - PEKOVIĆ SNEŽANA - Viši referent/kinja za izvršenja

6 - KRKANOVIĆ ADMIR - Viši referent/kinja za izvršenja

7 - LUKOVIĆ MILAN - Viši referent/kinja za izvršenja

8 - LJUMOVIĆ FILIP - Viši referent/kinja za izvršenja

9 - ZOGOVIĆ BOJAN - Viši referent/kinja za izvršenja

10 - MARKIĆ TATJANA - Viši referent/kinja za izvršenja

11 - PRELEVIĆ IVANA - Samostalni/a referent/kinja za izvršenje

12 - VUJOVIĆ VELIBOR - Samostalni/a referent/kinja za izvršenje

13 - LUKIĆ ŽELJKO - Referent/kinja za kontrolu i pribavljanje podataka na terenu

14 - CAMAJ DRITON - Referent/kinja za kontrolu i pribavljanje podataka na terenu

15 - ARAMBAŠIĆ LJILJANA - Koordinator/ka za prinudnu naplatu

16 - ČOLEVIĆ MONIKA - Referent/kinja za dokumentaciju

17 - JUNČAJ NREKA - Referent/kinja za dokumentaciju

18 - MUGOŠA TAMARA - Referent/kinja za dokumentaciju

19 - VOJINOVIĆ GOJKO

1 - IVANOVIĆ IGOR - Rukovodilac/teljka Službe

1 - VUKČEVIĆ ZORAN - Šef/ica odjeljenja

2 - ANDRIJAŠEVIĆ MIODRAG - Kontrolor/ka za pravna lica 

3 - STOJOVIĆ IVANA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

4 - POPOVIĆ SMILJANA - Referent za evidenciju potrošnje vode

5 - BRKOVIĆ NIKICA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

6 - VUJOŠEVIĆ VERA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

7 - RISTOVIĆ RADMILA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

8 - VUKOVIĆ JELENA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

9 - PEPELJAK ELMA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

10 - BRNOVIĆ ŽELJKA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

11 - BEGOVIĆ ANA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

12 - PELIČIĆ DIJANA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

1 - MAKRID FILIP - IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA

2 - DABETIĆ SNEŽANA - Zamjenik Izvršnog direktora za  ekonomsko pravne poslove 

3 - RAJČIĆ VLADIMIR - Zamjenik Izvršnog direktora za  komercijalno tehničke poslove

4 - FUŠTIĆ GORDANA - Samostalni/a referent/kinja

5 - BRAJOVIĆ MILENA - Samostalni/a referent/kinja

6 - RAČIĆ GABRIJELA - Administrativno-tehničk/a sekretar/ka

7 - PEJOVIĆ DIJANA - Pomoćnik/ca ID za tehničke poslove

8 - LAZOVIĆ BOJAN - Pomoćnik/ca ID za ekon. poslove

9 - VUKOVIĆ ZELJKO - Pomoćnik/ca ID za pravne i opšte poslove

1 - KLAJEVIĆ SONJA - Sekretar/ka

2 - KNEŽEVIĆ MAŠA - Šef/ica kabineta

1 - MARKOVIĆ NIKOLA - Službenik/ca za javne nabavke

2 - KNEŽEVIĆ MARINA - Samostalni/a referent/kinja za pripremu i obradu tenderske dokumentacije

1 - JOKMANOVIĆ ALEKSANDAR - Savjetnik/ca za ekonomske poslove

2 - GOLUBOVIĆ PETAR - Savjetnik/ca za ekonomske poslove

3 - ŠĆEPANOVIĆ BRANKO - Savjetnik/ca za pravne poslove

4 - NOVAKOVIĆ NATAŠA - Samostalni/a referent/kinja za odnose s javnošću

5 - GUBERINIĆ SLAVIŠA - Referent/kinja za odnose sa javnošću

1 - BAGARIĆ IVANA - Ovlašćeno službeno lice za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku

2 - STANKOVIĆ NEVENKA - Ovlašćeno službeno lice za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku

4 - MUGOŠA LJUBICA - Administrativni referent

1 - DANIJELA JEVRIĆ - Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu

2 - NIKČEVIĆ IVAN - Samostalni referent/ica za poslove zaštite i zdravlja na radu

3 - TANJA FILIPOVIĆ - Referent/ica za poslove evidencije zaštite i zdravlja na radu

4 - VIDAKOVIĆ JADRANKA - Referent/ica za poslove evidencije zaštite i zdravlja na radu

1 - PAVLIČIĆ NEMANJA - Rukovodilac/teljka interne kontrole

2 - TUROVIĆ VUK - Interni/a revizor/ka

3 - DRAŠKOVIĆ DIJANA - Samostalni/a referent/kinja 

4 - MILOŠEVIĆ ANDRIJANA - Samostalni/a referent/kinja 

5 - ŠĆEKIĆ GORAN - Samostalni/a referent/kinja 

6 - ŠAKOVIĆ NOVAK - Samostalni/a referent/kinja 

7 - JANKOVIĆ SLOBODAN - Viši/a referent/kinja za internu kontrolu

8 - MINIĆ BORISLAV - Viši/a referent/kinja za internu kontrolu

9 - JEVRIĆ SAŠA - Viši/a referent/kinja za internu kontrolu

10 - ĐIKNIĆ ŽARKO - Referent/kinja za internu kontrolu

11 - PEJOVIĆ MOMČILO - viši referent/kinja za internu kontrolu

12 - MUGOŠA ŽELJKO - Kontrolor/ka

1 - ŽIVKOVIĆ KATARINA - Rukovodilac/teljka Laboratorije

2 - PANIĆ JELENA - Zamjenik/ca rukovodioca/teljke

3 - JANKOVIĆ VIDA - Rukovodilac/teljka kvaliteta

4 - POPOVIĆ LIDIJA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

5 - PEJOVIĆ DUŠAN - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

6 - VUKOSAVLJEVIĆ VASKA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

7 - TOMAŠEVIĆ JELENA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

8 - ĐURIŠIĆ ZDRAVKA  - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

9 - KOSTIĆ LIDIJA - Tehnolog/škinja- analitičar/ka

10 - MUGOŠA IVANA - Saradnik/ca za ekologiju

11 - ĐOZGIĆ SABINA - Biolog/škinja analitičar/ka

12 - VOJIČIĆ BOSILJKA - Biolog/škinja analitičar/ka

13 - ĐUROVIĆ MILENA - Biolog/škinja analitičar/ka

14 - KOLAR MAJDA - Biolog/škinja analitičar/ka

15 - VUJAČIĆ ZDENKA - Tehničar/ka

16 - IVANOVIĆ ALEKSANDRA - Tehničar/ka

17 - ĐURIČKOVIĆ NADA - Tehničar/ka

18 - ĐUKIĆ ŽANA - Tehničar/ka

19 - KUKULIČIĆ VESNA - Tehničar/ka

20 - VLAHOVIĆ LJILJANA - Tehničar/ka

21 - MIŠOLIĆ SANJA - Tehničar/ka

22 - MIRANOVIĆ KATICA - Tehničar/ka

23 - MARTINOVIĆ NATAŠA - Tehničar/ka

24 - BERILAŽIĆ MIODRAG - Analitičar/ka za ekologiju

1 - LAZAREVIĆ NIKOLA - Rukovodioc/teljka službe

2 - PEŠIĆ ANA - Analitičar/ka sistema

3 - GARDAŠEVIĆ MITAR - Analitičar/ka sistema

1 - GOGIĆ TODOR - Šef/ica odjeljenja

2 - ŠĆEPANOVIĆ UROŠ - Inženjer/ka tehničke podrške

3 - ĐUKANOVIĆ DRAGANA - Inženjer/ka tehničke podrške

4 - NILEVIĆ NIKOLA - Inženjer/ka tehničke podrške

5 - BURIĆ MARICA - Web administrator/ka

6 - VUKČEVIĆ SAVO - Serviser/ka opreme

1 - VUJOVIĆ DRAGAN - Koordinator/ka

2 - BOŽOVIĆ DEJAN - Analitičar/ka Scada sistema

3 - RADUNOVIĆ SLOBODAN - Inženjer/ka tehničke podrške za Scada sistem

4 - MIHALJEVIĆ JOVO - Operater/ka II

5 - MARTINOVIĆ MOMČILO - Operater/ka II

1 - ZAJMOVIĆ JASMIN - Rukovodilac/teljka službe

2 - SAVELJIĆ RADOJE - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

3 - KUMBUROVIĆ ANA - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

4 - ABRAMOVIĆ JELENA - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

5 - PAVKOVIĆ NINA - Samostalni/a referent/kinja za fin. poslove

6 - RADOVANOVIĆ SUZANA - Referent/kinja za obračun zarada i ostalih primanja

7 - MUGOŠA LIDIJA - Referent/kinja za obračun zarada i ostalih primanja

8 - GUZINA SLAVICA - Blagajnik/ca

9 - PAVLIČIĆ LJILJANA - Inkaso blagajnik/ca

10 - LJUCOVIĆ VESNA - Finansijski/a kontrolor/ka naplate

11 - DUKOVIĆ ĆAZIM - Inkasant/kinja

12 - STRUGAR TIJANA - Inkasant/kinja

13 - NEGREVSKI VESNA - Inkasant/kinja

14 - LAKOVIĆ LENKA - Inkasant/kinja

15 - BAROVIĆ LJILJANA - Inkasant/kinja

16 - OSMANAGIĆ ALTIJANA - Inkasant/kinja

17 - MUGOŠA SRĐAN - Inkasant/kinja

18 - KOVAČEVIĆ BILJANA - Inkasant/kinja

19 - IVANOVIĆ ANITA - Inkasant/kinja

20 - ĐURAŠKOVIĆ ANĐELA - Inkasant/kinja

21 - PAROVIĆ ALEKSANDRA - Inkasant/kinja

22 - VUKČEVIĆ SANJA - Referent/kinja za finansijsku dokumentaciju

23 - JANKOVIĆ MARICA - Pomoćni/a finansijski radnik/ca

24 - POPOVIĆ ANA - Samostalni/a referent/kinja za poreze

1 - NEDOVIĆ VOJISLAV - Rukovodilac službe

2 - TOMOVIĆ BRANKA - samostalni referent za ljudske resurse

3 - POPOVIĆ SLOBODAN - referent za dokumentaciju

1 - KOSTIĆ MIODRAG - Direktor/ica sektora

2 - PERIĆ MILUTIN - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

3 - DOBRILOVIĆ OLIVER - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

4 - ĐUKANOVIĆ MILOVOJE - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

5 - LJEŠEVIĆ SAVA - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

6 - BOLJEVIĆ MARINA - Referent/kinja za pružanje informacija korisnicima

7 - VUKČEVIĆ VESNA - Poslovni/a sekretar/ka

8 - BULATOVIĆ MILEVA - Poslovni/a sekretar/ka

1 - KNEŽEVIĆ RADOJICA - Rukovodilac/teljka Službe

2 - RAKOČEVIĆ ALEKSANDAR - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

3 - ŽARIĆ DUŠAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

4 - BOGDANOVIĆ DEJAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

5 - MUGOŠA GORAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

6 - JANKOVIĆ PREDRAG - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

7 - BERILAŽA VESKO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

8 - MUGOŠA DEJAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

9 - RADULOVIĆ MILOŠ - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

10 - RADULOVIĆ NIKOLA - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

11 - RAIČEVIĆ ZORAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

12 - POPOVIĆ DARKO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

13 - TOMANOVIĆ SRETEN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

14 - AĆIMIĆ NEBOJŠA - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

15 - ŠUKIĆ VUKOMAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

16 - BOŠKOVIĆ DUŠAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica

17 - MILOŠEVIĆ BOŽO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

18 - MARKOVIĆ GORAN - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

19 - MARKOVIĆ RATKO - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

20 - ĐOKOVIĆ AMIR - Operater/ka postrojenja pumpnih stanica I

1. - KNEŽEVIĆ OLIVERA - Rukovodilac/teljka službe

1 - PETAR STOJOVIĆ - Šef/ica odjeljenja

2 - SURJAN VESNA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

3 - MIHAILOVIĆ MILOŠ - Vodoinstalater/ka I

4 - RADOVIĆ DANIJEL - Vodoinstalater/ka I

5 - AGOVIĆ EDŽEVID - Vodoinstalater/ka I

6 - STANIŠIĆ BOBAN - Vodoinstalater/ka I

7 - JOVETIĆ DRAGO - Vodoinstalater/ka I

8 - MARKOVIĆ BORIS - Vodoinstalater/ka I

9 - IVANOVIĆ SAŠA - Vodoinstalater/ka I

10 - LJUCOVIĆ MARTIN - Vodoinstalater/ka I

11 - RADOVIĆ PREDRAG - Vodoinstalater/ka I

12 - MIJAJLOVIĆ LUKA - Vodoinstalater/ka I

13 - RADOVIĆ STANKO - Vodoinstalater/ka I

14 - SAVELJIĆ MILOVAN - Vodoinstalater/ka II

15 - LEKOVIĆ AMEL - Vodoinstalater/ka II

16 - LUKOVIĆ SELVIR - Vodoinstalater/ka II

17 - DUKIĆ ANTON - Vodoinstalater/ka II

18 - LJUCOVIĆ NIKOLA - Vodoinstalater/ka II

19 - STOJANOVIĆ VESELIN - Vodoinstalater/ka II

20 - DŽOGOVIĆ ŠEFTO - Vodoinstalater/ka II

21 - JUNČAJ KOLJA - Vodoinstalater/ka II

22 - BOJAT LAZAR - Vodoinstalater/ka II

23 - MARAŠ RADOJICA - Vodoinstalater/ka II

24 - HAMZIĆ KEMAL - Vodoinstalater/ka II

25 - BEGOVIĆ SPASOJE - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

26 - JOVANOVIĆ DANKO - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

27 - METĐONAJ OMER - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

28 - HUSNIJA EĆO - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

29 - ŠĆEPANOVIĆ MILOVAN - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

30 - BEGOVIĆ MLADEN - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

31 - RADONJIĆ DARKO - Radnik/ca na održavanju vodovodne mreže

32 - BIGOVIĆ MARIJA - Koordinator/ka za operativne poslove

1 - RISTIĆ SAŠA - Baždar/ka

2 - ĐURIĆ RANKO - Baždar/ka/

3 - MUGOŠA JOVAN - Baždar/ka

4 - ŠAKOVIĆ MARIJA - Referent/tkinja za administraciju 

1 - ĐURETIĆ RANKO - Šef/ica odjeljenja

2 - BOGDANOVIĆ FILIP - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

3 - MAGDELINIĆ BOJAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

4 - RADOVIĆ MILAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

5 - JANKOVIĆ TOMISLAV - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

6 - GAGOVIĆ DANILO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

7 - MUGOŠA NEBOJŠA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

8 - ROSANDIĆ TODOR - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

9 - LUKOVIĆ SEMIR - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

10 - MAGOVČEVIĆ NIKOLA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

11 - RADONJIĆ SAŠA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

12 - MUGOŠA ŽELJKO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

13 - RADUSINOVIĆ DANILO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

14 - KORAĆ MOMČILO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

15 - LEKOVIĆ ILIJA - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

16 - VIDAKOVIĆ ŽELJKO - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

17 - MARKOVIĆ ZORAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

18 - VUČINIĆ RADOVAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

19 - BULATOVIĆ BRANISLAV - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

20 - PAJOVIĆ GORAN - Vodoinstalater/ka za zamjenu i ukidanje vodomjera

21 - BRANISLAV OTOVIĆ - Referent/kinja za administraciju 

1 - SIMOVIĆ PETAR - Koordinator/ka

2 - MUGOŠA MARKO - Samostalni/a referent/kinja za detekciju kvarova

3 - RADOVANOVIĆ VUK - Referent/kinja za detekciju kvarova

4 - JAKOVLJEVIĆ STEFAN - Referent/kinja za detekciju kvarova

5 - BEĆOVIĆ ADMIR - Referent/kinja za detekciju kvarova

1 - ŽARIĆ IGOR - Šef/ica odjeljenja

1 - STOJANOVIĆ DEJAN - Šef/ica odjeljenja

1. - BLAGOJEVIĆ NATALIJA - Rukovodilac/teljka Službe

1 - NOKOVIĆ DUŠKO - Operater/ka na PPOV

2 - BOGDANOVIĆ DUŠAN - Operater/ka na PPOV

3 - BOLJEVIĆ MIOMIR - Operater/ka na PPOV

4 - ŠIŠEVIĆ NOVICA - Operater/ka na PPOV

5 - DABETIĆ RADOVAN - Operater/ka na PPOV

6 - STOJOVIĆ JOVICA - Operater/ka na tehnološkoj liniji mulja

7 - ŠĆEPANOVIĆ MILAN - Operater/ka na tehnološkoj liniji mulja

8 - NIKOLIĆ RADOVAN - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

9 - RADIČEVIĆ PREDRAG - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

10 - BOŽOVIĆ RADOVAN - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

11 - SAVOVIĆ DEJAN - Radnik/ca na održavanju kanalizacije

12 - POPOVIĆ SLAVOLJUB - Radnik/ca na održavanju tehnološke linije mulja

13 - RAJKOVIĆ RAJKO - Radnik/ca na održavanju tehnološke linije mulja

1 - STANIĆ DANKA - Šef/ica  laboratorije za otpadne vode

2 - BRNOVIĆ LIDIJA - Hemijski/a tehničar/ka

3 - ŠKULETIĆ DRAGANA - Hemijski/a tehničar/ka

4 - VUČINIĆ RADMILA - Higijeničar/ka

1. - VUKAŠINOVIĆ IGOR - Rukovodilac/teljka Službe

1 - PRELEVIĆ MARKO - šef odjeljenja

2 - POPOVIĆ SANJA - Referent/kinja za dokumentaciju

3 - PEPIĆ SABINA - Referent/kinja za dokumentaciju

4 - VUKIĆEVIĆ PAVLE - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

5 - NOVOVIĆ DRAGAN - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

6 - LAKOVIĆ GORAN - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

7 - MILOŠEVIĆ BORIS - Kanalizator/ka na održavanju fekalne kanalizacije

8 - ĐURKOVIĆ NENAD - Kontrolor/ka za priključke na fekalnoj kanalizaciji

9 - FETIĆ ADMIR - Kontrolor/ka za priključke na fekalnoj kanalizaciji

10 - KALTAK ADIS - Kanalizator/ka  za priključke na fekalnoj kanalizaciji

11 - VUČIĆEVIĆ MARKO - Građevinski/a radnik/ca

12 - VUKČEVIĆ ALEKSANDAR - Radnik/ca za priključke na fekalnoj kanalizaciji

13 - TAHIROVIĆ ESAT - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

14 - PAVIĆEVIĆ SLOBODAN - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

15 - BOŠKOVIĆ MILJAN - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

16 - IVANOVIĆ RAJKO - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

17 - MEHOVIĆ RAŠO - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

18 - CAMAJ LEON - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

19 - DRENOVAC MATIJA - Radnik/ca na održavanju fekalne kanalizacije

1 - VUČINIĆ BOŽIDAR - Šef/ica Odjeljenja

2 - BAKIĆ STANKO - Kanalizator/ka  na održavanju atmosferske  kanalizacije

3 - KORAĆ BORIS - Kanalizator/ka  na održavanju atmosferske  kanalizacije

4 - KALUĐEROVIĆ MILAN - Kontrolor/ka za održ.fontana i javnih česmi

5 - LUKOVIĆ VEJSEL - Radnik/ca na održavanju gradskih fontana i česmi

6 - KIJAMET ALDIN - Radnik/ca na održavanju gradskih fontana i česmi

7 - LAKIĆ ANA - Referent/kinja za atmosfersku dokumentaciju

1 - JAKOVLJEVIĆ ŽELJKA - Rukovodilac/teljka Službe

1 - MIĆANOVIĆ LJILJANA - Šef/ica Odjeljenja

2 - ŠĆEKIĆ IVANA - Projektant/kinja

3 - VIDAKOVIĆ SLOBODAN - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

4 - ĐURETIĆ BOŽO - Referent za tehničku dokumentaciju

5 - ŽIVKOVIĆ ZORAN - Referent/kinja za priključke I

6 - JOVIĆEVIĆ DUŠAN - Referent/kinja za priključke I

7 - MATANOVIĆ MIJAT - Referent/kinja za priključke II

8 - RADUSINOVIĆ STANKA - Referent/kinja za priključke II

9 - IRENA JOKANOVIĆ - Referent/kinja za priključke II

10 - OTOVIĆ BORKO - Referent/kinja za priključke II

11 - VUKČEVIĆ IVANA - Referent/kinja za bazu potrošača

12 - OTOVIĆ TATJANA - Referent/kinja za bazu potrošača

1 - MINIĆ NIKOLA - Šef/ica Odjeljenja

2 - ARSOVIĆ VLADAN - Odgovorni/a projektant/kinja hidro mreže II

3 - BACKOVIĆ KAĆA - Odgovorni/a projektant/kinja hidro mreže II

4 - DEDIĆ GAVRO - Odgovorni/a projektant/kinja hidro mreže-kalkulant/kinja

5 - KALEZIĆ MILICA - Odgovorni/a projektant/kinja građevinskih objekata-nadzorni organ

6 - IVANOVIĆ MARIJA - Odgovorni/a projektant/kinja - koordinator/ka za  investicije

7 - MIHAILOVIĆ JULIJANA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

8 - ĆUPIĆ VIOLETA - Hidrotehničar/ka

9 - KRUŠČIĆ ZORAN - Hidrotehničar/ka nadzorni organ I

10 - NEGREVSKI BLAGOJE - Hidrotehničar/ka nadzorni organ II

1 - TOMOVIĆ MARIJANA - Šef/ica Odjeljenja

2 - RADOVIĆ DUŠICA - Odgovorni/a ing. za GIS

3 - RADOVIĆ ZDRAVKO - Odgovorni/a ing. za GIS

4 - IVANOVIĆ MARKO - Inženjer/ka geodezije za katastar instalacija

5 - MUGOŠA BOJAN - Samostalni/a referent/kinja za imovinsko pravne poslove

6 - PETRANOVIĆ MARIJANA - Samostalni/a referent/kinja za imovinsko pravne poslove

7 - RAIČKOVIĆ SLAVKO - Samostalni/a referent/kinja za imovinsko pravne poslove

8 - STANIMIROVIĆ GORAN - Geometar/ka I

9 - KOLJENOVIĆ RIZO - Geometar/ka II

10 - DRECUN SVJETLANA - Geometar/ka II

11 - PEJOVIĆ NEBOJŠA - Geometar/ka II

12 - DRAGAN TOMAŠEVIĆ - Hidrotehničar/ka

1 - POPOVIĆ DRAGAN - Rukovodilac/teljka Službe

1 - GAČEVIĆ DANILO - Elektroničar/ka

2 - ILINČIĆ ĐURO - Elektro tehničar/ka

3 - GILIĆ MILJAN - Elektro tehničar/ka

4 - VUKČEVIĆ MILOŠ - Elektro tehničar/ka

5 - ŽIGA SENAD - Elektromehaničar/ka

6 - MILIĆ DEJAN - Elektromehaničar/ka

7 - ĐUROVIĆ DEJAN - Referent/kinja

8 - ŠKULETIĆ MILO - Metalostrugar/ka

9 - BRAJUŠKOVIĆ BRANKO - Mašinbravar/ka

10 - VUKIĆEVIĆ VLADO - Bravar/ka varilac

11 - ULAMA LIDIJA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju 

1 - BULATOVIĆ MLADEN - Šef/ica odjeljenja

2 - ILIĆ BORIS - Referent/kinja  za održavanje

3 - ASANOVIĆ DRAGOLJUB - Referent/kinja  za održavanje

4 - KILIBARDA MILICA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju

5 - VUJOŠEVIĆ VLADIMIR - Automehaničar/ka

6 - GLAVIČANIN VESELIN - Automehaničar/ka

7 - BRNOVIĆ DARKO - Autoelektričar/ka

8 - VUKČEVIĆ NEBOJŠA - Rukovaoc/čica građevinskih mašina

9 - MAROJEVIĆ NIKOLA - Rukovaoc/čica građevinskih mašina

10 - STIJEPOVIĆ DALIBOR - Vozač/ica teretnih vozila

11 - KALTAK SADIJA - Vozač/ica teretnih vozila

12 - PAJOVIĆ ALEKSANDAR - Vozač/ica teretnih vozila

13 - LALIČIĆ ADIS - Vozač/ica teretnih vozila

14 - BEĆAJ BEKIM - Vozač/ica teretnih vozila

15 - KNEŽEVIĆ VLADIMIR - Vozač/ica teretnih vozila

16 - MARKOVIĆ JOLE - Vozač/ica

17 - JELENIĆ NIKOLA - Vozač/ica

18 - MIRSAD RASTODER - Vozač/ica

19 - ŠĆEPANOVIĆ GORAN - Vozač/ica

20 - ĐUKIĆ RADOVAN - Vozač/ica

21 - SMAKOVIĆ ISMET - Vozač/ica

22 - RADIČEVIĆ LJUBOMIR - Vozač/ica

23 - MILIĆ DRAŽEN - Vozač/ica

24 - STAMATOVIĆ VOJISLAV - Vozač/ica

25 - POPOVIĆ SRĐAN - Vozač/ica

26 - IVANOVIĆ IVAN - Vozač/ica

27 - MARINOVIĆ VUK - Vozač/ica

28 - ŠKATARIĆ KRSTO - Vozač/ica za kanalizaciju

29 - RADIČEVIĆ MIODRAG - Vozač/ica za kanalizaciju

30 - KUKULIČIĆ BRANKO - Vozač/ica za kanalizaciju

31 - VLAHOVIĆ VELIMIR - Vozač/ica za kanalizaciju

32 - RADIČEVIĆ DEJAN - Radnik/ca na održavanju higijene voznog parka

1 - BRAJKOVIĆ DRAGOMIR - Rukovodilac/teljka službe

2 - KOVAČEVIĆ KRISTINA - Referent/kinja za tehničku dokumentaciju 

3 - VUČELIĆ STRAHINJA - Rukovaoc/teljka gradjevinskih mašina 

4 - ŠUŠA DEJAN - Rukovaoc/teljka gradjevinskih mašina 

5 - KNEŽEVIĆ BOŽIDAR - Rukovaoc/teljka gradjevinskih mašina 

1 - MIJOJKA VLAHOVIĆ-RADONJIĆ - Direktor/ica sektora

2 - KADIĆ SANJA - Poslovni/a sekretar/ka

1 - PRAŠLJIVIĆ SANELA - Rukovodilac/teljka službe

2 - NOVAKOVIĆ SNEŽANA - Glavni/a knjigovođa/tkinja

3 - OTOVIĆ MIRSADA - Samostalni/a referent/kinja

4 - VUKSANOVIĆ SANJA - Samostalni/a referent/kinja

5 - VASILIĆ MILENA - Samostalni/a referent/kinja

6 - VUJOŠEVIĆ VASILIJE - Samostalni/a refrent/kinja prihoda

7 - MILOŠEVIĆ SLAVICA - Analitičar/ka kupaca

8 - MILAČIĆ GORICA - Analitičar/ka kupaca

9 - JANKOVIĆ NADICA - Analitičar/ka kupaca

10 - NIKOLIĆ OBRAD - Analitičar/ka kupaca

11 - MARAŠ SANDRA - Analitičar/ka kupaca

12 - BOGOJEVIĆ LJUBICA - Samostalni/a refrent/kinja rashoda

13 - ZLATIČANIN SNEŽANA - Analitičar/ka dobavljača

14 - PRELEVIĆ SVETLANA - Materijalni/a knjigovođa/tkinja

15 - DURKOVIĆ NIKOLA - Analitičar/ka materijal.knjigovodstva

16 - TOŠKOVIĆ SANJA - Referent/kinja za osnovna sredstva

1 - FUŠTIĆ IVANA - Rukovodilac/teljka službe

2 - ADŽIĆ ALEKSANDAR - Samostalni/a referent/kinja za komercijalne poslove

3 - ĐURAŠKOVIĆ DEJAN - Viši/a referent/kinja za komercijalne poslove

4 - KOVAČEVIĆ MILOŠ  - Viši/a referent/kinja za komercijalne poslove

5 - NIKOLIĆ ŽELJKO - Viši/a referent/kinja za komercijalne poslove

6 - MARKOVIĆ RANKO - Viši/a referent/kinja za poslove uskladištavanja i kontrolu materijala

7 - ĐUROVIĆ RADE - Referent/kinja za komercijalne poslove

8 - KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR - Referent/kinja za komercijalne poslove

9 - RAIČEVIĆ PERICA - Glavni/a magacioner/ka

10 - ŠUŠKAVČEVIĆ MILENA - Referent/kinja za magacinsku evidenciju

11 - MIRKOVIĆ ŽELJKA - Referent/kinja za magacinsku evidenciju

12 - VUKOVIĆ SLAVICA - Referent/kinja za magacinsku evidenciju

13 - BRNOVIĆ RADMILA - Pomoćni/a magacioner/ka

14 - VUČELIĆ VIOLETA - Pomoćni/a magacioner/ka

1 - MILOŠEVIĆ GORAN - Rukovodilac/teljka službe

2 - ĐEKIĆ ZORAN - Koordinator/ka

3 - ŠAHMANOVIĆ ENIS - Kontrolor/ka očitavanja

1 - VUJOŠEVIĆ DRAGAN - Šef/ica odjeljenja

2 - LJALJEVIĆ HARIS - Čitač/ica za privredu

3 - BRAJOVIĆ BLAGOJE - Čitač/ica za privredu

4 - VATIĆ SENAD - Čitač/ica za privredu

5 - KRIVOKAPIĆ ZDRAVKO - Čitač/ica za privredu

6 - MARINKOVIĆ MILOSAV - Čitač/ica za privredu

7 - LJUJKOVIĆ MUSTAFA - Čitač/ica za privredu

8 - BOJANOVIĆ SONJA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - DARMANOVIĆ MILENA - Šef/ica odjeljenja

2 - LAKIĆEVIĆ RADOVAN - Čitač/ica za kuće

3 - JOVANOVIĆ IGOR - Čitač/ica za kuće

4 - RAŽNATOVIĆ DEJAN - Čitač/ica za kuće

5 - GRUJIĆ DANILO - Čitač/ica za kuće

6 - KAŽIĆ IVAN - Čitač/ica za kuće

7 - RADULOVIĆ MILORAD - Čitač/ica za kuće

8 - KUVELJIĆ DEJAN - Čitač/ica za kuće

9 - LONČAR TIHOMIR - Čitač/ica za kuće

10 - JOVOVIĆ RATKO - Čitač/ica za kuće

11 - MEDUNJANIN DAMIR - Čitač/ica za kuće

12 - NIKPRELJEVIĆ VIKTOR - Čitač/ica za kuće

13 - LAKOVIĆ MARKO - Čitač/ica za kuće

14 - ĐOŠIĆ DEJAN - Čitač/ica za kuće

15 - LORIS GORAN - Čitač/ica za kuće

16 - VLAOVIĆ DANILO - Čitač/ica za kuće

17 - PIRANIĆ SAMIR - Čitač/ica za kuće

18 - VATIĆ DINO - Čitač/ica za kuće

19 - VUKČEVIĆ MLADEN - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

20 - ĐUROVIĆ RADULE - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - NEDOVIĆ SAŠA - Šef/ica odjeljenja

2 - LJEŠEVIĆ MARKO - Čitač/ica za stanove - interni

3 - VUKČEVIĆ DEJAN - Čitač/ica za stanove - interni

4 - ZEKIĆ PREDRAG - Čitač/ica za stanove - interni

5 - LJAJČAJ MARTIN - Čitač/ica za stanove - interni

6 - IVANOVIĆ DRAGAN - Čitač/ica za stanove - interni

7 - VUKOVIĆ NOVAK - Čitač/ica za stanove - interni

8 - RODIĆ NEBOJŠA - Čitač/ica za stanove - interni

9 - MRĐENOVIĆ IGOR - Čitač/ica za stanove - interni

10 - PETROVIĆ GAVRILO - Čitač/ica za stanove - zajednički

11 - RAKOČEVIĆ NIKOLA - Čitač/ica za stanove - zajednički

12 - ĐINOVIĆ MILENA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - ĐELJAJ DANIJEL - Šef/ica odjeljenja

2 - KRKANOVIĆ ALEN - Čitač/ica 

3 - PRENKOČEVIĆ MARKO - Čitač/ica 

4 - BEĆOVIĆ SEAT - Čitač/ica 

5 - PIRANIĆ MERHIS - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

6 - ŠKRIJELJ SELMO - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

7 - NOVAKOVIĆ DRAGOSLAV - Referent/kinja za kontrolu mreže na terenu

8 - LEKIĆ EDIN - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - IVANOVIĆ IVAN - Šef/ica odjeljenja

2 - ĐUROVIĆ DANIJEL - Čitač/ica 

3 - CAMAJ KRISTIJAN - Čitač/ica 

4 - PETROVIĆ ILIJA - Čitač/ica 

5 - BASTAĆ NIKOLA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - PERIĆ NIKOLA - Šef/ica odjeljenja

2 - SPAIĆ RATKO - Čitač/ica 

3 - STOJANOVIĆ VLADIMIR - Čitač/ica 

4 - VUKČEVIĆ NEBOJŠA - Čitač/ica 

1 - LAZAREVIĆ SUZANA - Rukovodilac/teljka službe

1 - SAVELJIĆ TATIJANA - Šef/ica odjeljenja/privremeno rasporedjena na mjesto rukovdioca

2 - ŠKEROVIĆ IVANA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu -budžet

3 - VLAHOVIĆ JOVANA - Viši  referent/kinja za naplatu-privreda

4 - RACKOVIĆ DIJANA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

5 - ŠĆEKIĆ SLAVICA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

6 - PRELEVIĆ JELENA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

7 - VUČERAKOVIĆ MARIJANA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

8 - KRŠIKAPA MARIJA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

9 - MIJAJLOVIĆ DANICA - Samostalni/a referent/kinja za naplatu-privreda

1 - NIKOLIĆ ANITA - Šef/Iica odjeljenja

2 - FRANCA ANELI - Samostalni referent/kinja za naplatu

3 - BULATOVIĆ NADA - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - ADROVIĆ BISERA - Šef/ica odjeljenja

2 - VICKOVIĆ SNEŽANA - Referent/kinja za naplatu - zajednički vodomjeri

3 - NATAŠA VUJOVIĆ - Referent/kinja za naplatu - zajednički vodomjeri

4 - ĐURIŠIĆ IVANA - Referent/kinja  

5 - MUGOŠA GORAN - Samostalni referent/kinja za naplatu

6 - BOJOVIĆ NIKOLA - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - ŠOFRANAC MILOŠ - Šef/ica odjeljenja

2 - KEKOVIĆ VERA - Referent/kinja za naplatu-interni vodomjeri

3 - MARINKOVIĆ MILOVAN - Viši  referent/kinja za naplatu

4 - PETRIČEVIĆ IVANA - Viši  referent/kinja za naplatu

5 - BRAJOVIĆ TIJANA - Viši  referent/kinja za naplatu

6 - VUČELIĆ ANASTASIJA - Samostalni referent/kinja za naplatu

7 - ĐURANOVIĆ NEVENKA - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - KAJOŠEVIĆ ELVIR - Šef/ica odjeljenja

2 - PEPIĆ ELMA - Viši  referent/kinja za naplatu

3 - SMAKOVIĆ ABEDIN - Samostalni referent/kinja za naplatu

1 - TERZIĆ STOJANKA - Šef/ica odjeljenja

2 - MUGOŠA VASO - Referent/kinja za naplatu

1 - ĐUKANOVIĆ VASO - Šef/ica odjeljenja

2 - ŽIVANOVIĆ IGOR - Referent/kinja za naplatu

1 - POPOVIĆ ANA - Šef/ica odjeljenja

2 - PERIĆ ( ŽUPANOVIĆ )  MAJA - Samostalni/a referent/kinja

3 - ŽIVKOVIĆ BILJANA - Samostalni/a referent/kinja

4 - JANKOVIĆ JOVANA - Samostalni/a referent/kinja

5 - ZEČEVIĆ MARIJANA - Samostalni/a referent/kinja

6 - ADŽIĆ DUŠANKA - Referent/kinja za reklamacije

7 - MEDENICA BOBAN - Referent/kinja za kontrolu na terenu

8 - LEKIĆ DENIS - Referent/kinja za kontrolu na terenu

9 - KOSTIĆ MIRKO - Referent/kinja za kontrolu na terenu

10 - SEJDOVIĆ IGOR - Referent/kinja za kontrolu na terenu

11 - VIDIĆ RANKO - Kontrolor/ka za reklamacije

12 - LAKUŠIĆ VANJA - Kontrolor/ka za reklamacije

13 - ANDRIĆ SANJA - Kordinator/ka

14 - BOŽOVIĆ MARIJA - Viši/a referent/kinja

15 - STANOJEVIĆ TRAJKOVSKI LIDIJA - Viši/a referent/kinja

1 - ŠKATARIĆ SAŠA - Šef/ica odjeljenja

2 - RADMANOVIĆ MILAN - Referenti/tkinje za isključenje - klasični vodomjeri

3 - MIILIČKOVIĆ MIRKO - Referenti/tkinje za isključenje - klasični vodomjeri

4 - OTAŠEVIĆ SLOBODAN - Referenti/tkinje za isključenje - klasični vodomjeri

5 - JOVOVIĆ MILAN - Referenti/tkinje za isključenje na daljinsko

6 - VEŠOVIĆ VELIBOR - Referenti/tkinje za isključenje na daljinsko

7 - SIMONOVIĆ IVAN - Referenti/tkinje za isključenje na daljinsko

8 - ALIVODIĆ EVALD - Referent/tkinja za kontrolu mreže na terenu

9 - VUJOŠEVIĆ MIRJANA - Referent/kinja za dokumentaciju

1 - ĐURIČKOVIĆ MARIJA - Šef/ica odjeljenja

2 - BOJOVIĆ BOGDAN - Viši referent/kinja za izvršenja

3 - ĐOKOVIĆ SANELA - Viši referent/kinja za izvršenja

4 - PEKOVIĆ SNEŽANA - Viši referent/kinja za izvršenja

6 - KRKANOVIĆ ADMIR - Viši referent/kinja za izvršenja

7 - LUKOVIĆ MILAN - Viši referent/kinja za izvršenja

8 - LJUMOVIĆ FILIP - Viši referent/kinja za izvršenja

9 - ZOGOVIĆ BOJAN - Viši referent/kinja za izvršenja

10 - MARKIĆ TATJANA - Viši referent/kinja za izvršenja

11 - PRELEVIĆ IVANA - Samostalni/a referent/kinja za izvršenje

12 - VUJOVIĆ VELIBOR - Samostalni/a referent/kinja za izvršenje

13 - LUKIĆ ŽELJKO - Referent/kinja za kontrolu i pribavljanje podataka na terenu

14 - CAMAJ DRITON - Referent/kinja za kontrolu i pribavljanje podataka na terenu

15 - ARAMBAŠIĆ LJILJANA - Koordinator/ka za prinudnu naplatu

16 - ČOLEVIĆ MONIKA - Referent/kinja za dokumentaciju

17 - JUNČAJ NREKA - Referent/kinja za dokumentaciju

18 - MUGOŠA TAMARA - Referent/kinja za dokumentaciju

19 - VOJINOVIĆ GOJKO

1 - IVANOVIĆ IGOR - Rukovodilac/teljka Službe

1 - VUKČEVIĆ ZORAN - Šef/ica odjeljenja

2 - ANDRIJAŠEVIĆ MIODRAG - Kontrolor/ka za pravna lica 

3 - STOJOVIĆ IVANA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

4 - POPOVIĆ SMILJANA - Referent za evidenciju potrošnje vode

5 - BRKOVIĆ NIKICA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

6 - VUJOŠEVIĆ VERA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

7 - RISTOVIĆ RADMILA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

8 - VUKOVIĆ JELENA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

9 - PEPELJAK ELMA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

10 - BRNOVIĆ ŽELJKA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

11 - BEGOVIĆ ANA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

12 - PELIČIĆ DIJANA - Referent/kinja za evidenciju potrošnje vode

1 - KAVARIĆ JELENA - Samostalni/a referent/kinja za kooridnaciju daljinskog očitavanja

2 - ŠAKOVIĆ STEFAN - Referent/kinja za ažuriranje baze podataka

3 - MILIĆ JOVANA - Referent/kinja za ažuriranje baze podataka

4 - RASPOPOVIĆ SLAVICA - Referent/kinja za internu dokumentaciju i evidenciju vodomjera na daljinsko očitavanje

1 - GRAĐEVIĆ IRENA - Direktor/ica sektora

1 - RAIČEVIĆ TINA - Rukovodilac/teljka službe

2 - MILAČIĆ ALEKSANDRA - Samostalni/a referent/kinja za zastupanje

3 - ČELEBIĆ MILICA - Samostalni/a referent/kinja za zastupanje

4 - NIŠIĆ MAJA - Samostalni/a referent za radne odnose

5 - ROGOŠIĆ JOVANA - Samostalni/a referent/kinja za kadrove 

6 - RADOVIĆ MARIJA - Referent/kinja za pravno- administrativne poslove

7 - KRPULJEVIĆ SVETLANA - Referent/kinja za opšte poslove

8 - MUGOŠA BOSILJKA - Glavni/a arhivar/ka 

9 - ĐOKAJ ZANA - Pomoćni/a arhivar/ka

10 - BRNOVIĆ TEODORA - Pomoćni/a arhivar/ka

11 - KUVELJIĆ STANA - Arhivar/ka za potrebe korisnika

12 - BAKIĆ SUZANA - Arhivar/ka za potrebe korisnika

13 - RAKIĆ ZINEIDA - Arhivar/ka za potrebe korisnika

14 - LEKIĆ DRAGAN - Kurir/ka

15 - GOJČEVIĆ ALEKSANDAR - Kurir/ka

16 - TOMAŠEVIĆ ZORICA - Operater/ka –daktilograf/kinja

17 - ŠĆEPANOVIĆ SLAVICA - Operater/ka –daktilograf/kinja

18 - MARAŠ RADOSLAV - Kopirant/kinja

19 - KAURIN JOVANKA - Kafe kuvarica

20 - BRAKOVIĆ SONJA - Kafe kuvarica

21 - TMUŠIĆ ZORICA - Kafe kuvarica

22 - DURKOVIĆ BILJANA - Kafe kuvarica

23 - BAOŠIĆ MAJA - PRIPRAVNIK

1 - RAČIĆ RADE - Šef/ica odjeljenja

2 - VLAHOVIĆ VUKADIN - Referent/kinja

3 - LAKOVIĆ ANĐELKO - Referent/kinja

4 - ADŽIĆ FILIP - Domar/ka

5 - KNEŽEVIĆ RANKO - Referent/kinja za održavanje poslovnog objekta "Mareza"

6 - ĐURKOVIĆ SNEŽANA - Higijeničar/ka

7 - PAVIĆEVIĆ NADA - Higijeničar/ka

8 - ĐUKANOVIĆ MIRJANA - Higijeničar/ka

9 - IVANČEVIĆ OLGA - Higijeničar/ka

1 - VUKČEVIĆ SVETLANA - Rukovodilac/teljka Službe

2 - VESNA VUKČEVIĆ - Koordinator/ka plana i analize

3 - SEKULIĆ TATJANA - Samostalni/a referent/kinja za poslove plana i analize

4 - PEJOVIĆ DANILO - Samostalni/a referent/kinja za poslove plana i analize

5 - RADOVANOVIĆ MILODARKA - Viši/a referent/kinja za statistiku i tarife

6 - DAKIĆ BILJANA - Analitičar/ka finansijskog planiranja

7 - MARAŠ MILICA - Analitičar/ka finansijskog planiranja

1 - RAKOČEVIĆ ALEKSANDAR - Rukovodilac/teljka službe

2 - ČOLEVIĆ BOJAN - Koordinator/ka 

3 - PAVIĆEVIĆ NEMANJA - Koordinator/ka 

4 - BOŽOVIĆ MILAN - Čuvar/ka

5 - GRBA NIKOLA - Zaštitar/ka lica i imovine

6 - PAVIĆEVIĆ MILENKO - Zaštitar/ka lica i imovine

7 - MINIĆ MILOŠ - Zaštitar/ka lica i imovine

8 - NIKOČEVIĆ ZDRAVKO - Zaštitar/ka lica i imovine

9 - MILIĆ NENAD - Zaštitar/ka lica i imovine

10 - LAKETIĆ DARKO - Zaštitar/ka lica i imovine

11 - KOVAČEVIĆ GORAN - Zaštitar/ka lica i imovine

12 - DRAKULOVIĆ OBRAD - Zaštitar/ka lica i imovine

13 - DEDIĆ ZDRAVKO - Zaštitar/ka lica i imovine

14 - DABANOVIĆ GORAN - Zaštitar/ka lica i imovine

15 - BEČIĆ ČASLAV - Zaštitar/ka lica i imovine

16 - PANTIĆ ALEKSANDAR - Zaštitar/ka lica i imovine

17 - PERIĆ BOŽIDAR - Zaštitar/ka lica i imovine

18 - RADIČEVIĆ IGOR - Zaštitar/ka lica i imovine

19 - RADULOVIĆ DEJAN - Zaštitar/ka lica i imovine

20 - REMIKOVIĆ ZORAN - Zaštitar/ka lica i imovine

21 - VELIMIROVIĆ MIODRAG - Zaštitar/ka lica i imovine

22 - VRATNICA RADOVAN - Zaštitar/ka lica i imovine

23 - ĆETKOVIĆ MILJAN - Zaštitar/ka lica i imovine

24 - ĐUKANOVIĆ MIHAILO - Zaštitar/ka lica i imovine

25 - LAKOVIĆ PAVLE - Zaštitar/ka lica i imovine

26 - RAIČEVIĆ DARKO - Zaštitar/ka lica i imovine

27 - NIKOLIĆ RAJKO - Zaštitar/ka lica i imovine

28 - ŠARANOVIĆ VESKO - Zaštitar/ka lica i imovine

29 - KNEŽEVIĆ VESELIN - Zaštitar/ka lica i imovine

30 - SEKULIĆ MILAN - Zaštitar/ka lica i imovine

31 - STOJKOVIĆ MILOVAN - Zaštitar/ka lica i imovine

32 - JOVETIĆ NIKOLA - Zaštitar/ka lica i imovine

33 - RADOŠEVIĆ VUKAŠIN - Zaštitar/ka lica i imovine

34 - DUBLJEVIĆ DRAGUTIN - Zaštitar/ka lica i imovine

35 - BRAJOVIĆ MILJAN - Zaštitar/ka lica i imovine

36 - MUGOŠA MILUTIN - Zaštitar/ka lica i imovine

37 - NIKOČEVIĆ SLAVKO - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

38 - DABETIĆ ŽARKO - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

39 - ŠĆEPANOVIĆ PREDRAG - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

40 - SALIĆ NEDŽAD - Radnik/ca na održavanju zaštitnih reona

41 - LJUMOVIĆ DANILO - Referent/kinja tehičke zaštite

1 - KAVARIĆ JELENA - Samostalni/a referent/kinja za kooridnaciju daljinskog očitavanja

2 - ŠAKOVIĆ STEFAN - Referent/kinja za ažuriranje baze podataka

3 - MILIĆ JOVANA - Referent/kinja za ažuriranje baze podataka

4 - RASPOPOVIĆ SLAVICA - Referent/kinja za internu dokumentaciju i evidenciju vodomjera na daljinsko očitavanje

1 - GRAĐEVIĆ IRENA - Direktor/ica sektora

1 - RAIČEVIĆ TINA - Rukovodilac/teljka službe

2 - MILAČIĆ ALEKSANDRA - Samostalni/a referent/kinja za zastupanje

3 - ČELEBIĆ MILICA - Samostalni/a referent/kinja za zastupanje

4 - NIŠIĆ MAJA - Samostalni/a referent za radne odnose

5 - ROGOŠIĆ JOVANA - Samostalni/a referent/kinja za kadrove 

6 - RADOVIĆ MARIJA - Referent/kinja za pravno- administrativne poslove

7 - KRPULJEVIĆ SVETLANA - Referent/kinja za opšte poslove

8 - MUGOŠA BOSILJKA - Glavni/a arhivar/ka 

9 - ĐOKAJ ZANA - Pomoćni/a arhivar/ka

10 - BRNOVIĆ TEODORA - Pomoćni/a arhivar/ka

11 - KUVELJIĆ STANA - Arhivar/ka za potrebe korisnika

12 - BAKIĆ SUZANA - Arhivar/ka za potrebe korisnika

13 - RAKIĆ ZINEIDA - Arhivar/ka za potrebe korisnika

14 - LEKIĆ DRAGAN - Kurir/ka

15 - GOJČEVIĆ ALEKSANDAR - Kurir/ka

16 - TOMAŠEVIĆ ZORICA - Operater/ka –daktilograf/kinja

17 - ŠĆEPANOVIĆ SLAVICA - Operater/ka –daktilograf/kinja

18 - MARAŠ RADOSLAV - Kopirant/kinja

19 - KAURIN JOVANKA - Kafe kuvarica

20 - BRAKOVIĆ SONJA - Kafe kuvarica

21 - TMUŠIĆ ZORICA - Kafe kuvarica

22 - DURKOVIĆ BILJANA - Kafe kuvarica

23 - BAOŠIĆ MAJA - PRIPRAVNIK

1 - VUKČEVIĆ SVETLANA - Rukovodilac/teljka Službe

2 - VESNA VUKČEVIĆ - Koordinator/ka plana i analize

3 - SEKULIĆ TATJANA - Samostalni/a referent/kinja za poslove plana i analize

4 - PEJOVIĆ DANILO - Samostalni/a referent/kinja za poslove plana i analize

5 - RADOVANOVIĆ MILODARKA - Viši/a referent/kinja za statistiku i tarife

6 - DAKIĆ BILJANA - Analitičar/ka finansijskog planiranja

7 - MARAŠ MILICA - Analitičar/ka finansijskog planiranja