Apel građanima

Pozivamo sve građane, koji su se samoinicijativno i bez saglasnosti nelegalno priključili na vodvodnu mrežu, da se do 1. 4. 2024. godine prijave u DOO „Vodovod i kanalizacija”, radi evidentiranja i registracije u bazi potrošača ovog Društva. Za sve one koji se jave u navedenom periodu DOO „Vodovod i kanalizacija” neće pokretati tužbu za neovlašćeno priključenje i pričinjenu štetu. Više informacija možete dobiti na broj 067 320 692.

Takođe, apelujemo na sve potrošače, koji su se pored registrovanog vodomjera direktno prikljiučili na vodovodnu mrežu, čija bi djela mogla biti kvalifikovana kao krivična djela krađe, samovlašća, oštećenja javne stvari i koji ugrožavaju zdravlje neispitanim priključcima, da iste trajno otklone u roku od 3 dana od dana ovog obavještenja.

Obavještavamo Vas da će stručne ekipe DOO „Vodovod i kanalizacija” u narednom periodu sprovesti pojačane mjere kontrole terena na teritoriji Glavnog grada, u cilju suzbijanja nelegalnog korišćenja vode iz vodovodnog sitema. Stoga, apelujemo na sve nelegalne korisnike da budu odgovorni, kako bi se izbjeglo pokretanje krivičnog postupka.