APEL POTROŠAČIMA DA SE PRIKLJUČE NA FEKALNU KANALIZACIJU

Poziv za potrošače iz naselja u kojima je u prethodnom periodu izgrađena sekundarna kanalizaciona mreža da zaključno sa 01.12.2023. godine podnesu zahtjev za priključenje na fekalnu kanalizaciju i kada dobiju potrebnu dokumentaciju to i izvrše.

Naime, izgradnjom uličnih kolektora fekalne kanalizacije stvoreni su svi uslovi za priključenje objekata na ovu infrastrukturu, a kako je Odlukom o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada Član 15  propisano  da su vlasnici ili korisnici izgrađenih objekata dužni da svoju unutrašnju kanalizaciju priključe na javni kanalizacioni sistem najkasnije tri mjeseca od stavljanja u funkciju dijela kanalizacionog sistema na lokaciji na kojoj se objekat nalazi, apelujemo na potrošače iz dolje navedenih ulica da u predviđenom roku podnesu Zahtjeve.

Napominjemo da je istom Odlukom Član 17 propisano da je upotreba septičkih jama zabranjena u dijelu grada i naselja u kojim je izgrađen kanalizacioni sistem, i vlasnik je dužan da septičku jamu zatvori odmah po izvođenju priključka unutrašnjih instalacija objekta na javni kanalizacioni sistem, kao i da je zabranjeno povezivanje septičkih jama na javni kanalizacioni sistem.

Nakon isteka predviđenog roka za podnošenje Zahtjeva stručne ekipe DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica će obilaziti teren i kontrolisati priključke, a potom sprovoditi dalje mjere iz svoje nadležnosti.


KONIK: Ulice braće Ribar, Mirka Petrovića, Gavrila Principa, Mila Milunovića, Tuška ulica, Medunska ulica, Ulice žrtava fašizma, Aleksandra Puškina, Prištinska i Mojkovačka ulica;


KONIK – VRELA RIBNIČKA: Ulica desete hercegovačke brigade i dio Igmanske ulice, Ulica druge proleterske dalmatinske brigade, nastavak Ulice braće Ribar, Ulice Marka Mašanovića, Georgi Dimitrova, Ivana Gorana Kovačića, Beranska ulica, Vrela 1 – 6 sa krakom, Ulice Marka Biljurića, Ćazima Lekića, Anta Dakovića, Jelice Mašković, Ulica 3, 2 i 5, Ulica Ćamila Sijerića i dio Ulice husinjskih rudara; 


STAMBENA ZAJEDNICA KRUŠEVAC-MOMIŠIĆI: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska ulica, Ulica 18. jula (krak); 


MASLINE – IBRIČEVINA: Ulice Goce Delčeva, Ljube Nenadovića, X crnogorske brigade, Nikole Đurkovića, Valtazara Bogišića, Žarka Zrenjanina, Krak 1 i 2 na Skopsku; 


PRVOBORAC: Kraci na Bulevar i proleterske brigade, Durmitorska, Ulica 8. jula sa krakom. 


ZABJELO: Ulica Milana Mladenovića. 


MURTOVINA: Ulica Vukosava Božovića sa krakom, Goranska ulica, Ulice Pionirskih odreda, Veljka Jankovića, Antona Čehova I dio sa kracima 1-3, Ulica Sava Orovića, Krak 6 i 6/1, Ulica CASNO-a sa kracima 1-3, Ulice Viktora Igoa, Radovana Petrovića 1 i 2, Žabljačka 1 i 2, Lovćenska, Pohorska kraci 3-5; 


ZLATICA: Ulica Dukljanska i Ulica mira; 


ZAGORIČ: Ulice Ludviga Kube, Rovačka, Iva Andrića sa kracima 1 i 4, Vladike Petra I, Dragana Đurovića, Lijevorječka, Vita Nikolića, Jaroslava Čermaka, Petra Miljanića, Bjelasička, Branka Stamatovića, Krak 3 u Ulici Nikole Tesle, Ulica Božidara Vukovića, Ulica Alfreda Tenisona.