Nova mreža atmosferske kanalizacije u Ulici Goce Delčeva

U okviru segmenta izgradnje sekundarne kanalizacione mreže Projekta „ Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica“ izvodili su se radovi na novoj mreži fekalne kanalizacije u Ulici Goce Delčeva.


Trenutno naše Društvo izvodi radove na novoj mreži atmosferske kanalizacije u dužini od 200m u spomenutoj ulici.

Procijenjena vrijednost radova radova na atmosferskoj iznosi oko 25.000€, dok je rok za završetak istih planiran do kraja avgusta mjeseca.