POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA PROŠIRENJU SEKUNDARNE KANALIZACIONE MREŽE

Izvršni direktor DOO “Vodovod I kanalizacija” Filip Makrid i  predstavnik kompanije EUROZOX d.o.o Danilovgrad Zoran Drobnjak potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na proširenju sekundarne kanalizacione mreže, vrijedan 1,2 miliona eura. 


Rok završetka radova, koji su kao segment LOT 3 dio Projekta sakupljanja, odvođenja  i prećišćavanja otpadnih voda Glavnog grada, planiran je u januaru 2023.godine, a finansiran je od strane KfW, WBIF-a i Glavnog grada.  


Projekat obuhvata izgradnju dodatnih oko 3,2 km sekundarne kanalizacione mreže, od čega najveći dio na području naselja Konik, gotovo 2,3 km, dok ostali dio kanalizacione mreže treba da bude izveden u naseljima Momišići i Masline.


Značaj projekta izgradnje sekundarne mreže ogleda se u uklanjanju septičkih jama iz dvorišta sugrađana, sa ciljem zaštite podzemnih voda kao i podizanju sveukupne održivosti Sistema za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Glavnog grada Podgorice.