U SLOVENIJI PREDSTAVLJEN PROJEKAT „USPOSTAVLJANJE SISTEMA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE SISTEMOM VODOSNABDIJEVANJA"

Predstavnici DOO „Vodovda i kanalizacija“ Podgorica posjetili su CMSR- „Slovenački Centar za međunarodnu saradnju i razvoj“, sa ciljem predstavljanja projekta „Uspostavljanje sistema za ekonomsko planiranje i upravljanje sistemom vodosnabdijevanja“. Tom prilikom predstavnici Glavnog grada, Filip Makrid i Nikola Lazarević, predstavili su koncept projekta direktorici CMSR-a gospođi Mojci Kopši i iskazali interesovanje za saradnju. Predstavljena je trenutna situacija kada su u pitanju gubici u vodovodnom sistemu Podgorice, odnosno pristupanje rješavanju ovog pitanja kroz izradu dokumentacije, konkretnih mjera koje treba da uslijede na smanjenju gubitaka i podizanju energetske efikasnosti na nivou vodovodnog sistema Podgorice.


Tokom sastanka dogovorene su zajedničke aktivnosti za naredni period uz izradu dinamičkog plana, kako bi u što skorijem roku obezbijedili finansijsku podršku za sporvođenje mjera na smanjenu gubitaka.