U TOKU RADOVI NA BUŠENJU 12 BUNARA ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Gravni grad Podgorica posvećeno radi na izgradnji novih i održavanju postojećih javnih zelenih površina, a rezultati u tom smislu su itekako vidljivi i van granica Crne Gore i to je obaveza više da nastavimo da unapređujemo zeleni fond i uredno ga održavamo. S tim u vezi, u toku je izvođenje radova na bušenju 12 eksploatacionih bunara na više lokacija u Podgorici u skladu sa potrebama i zelenim zonama. Za izvođača radova na ovom projektu odabrana je kompanija Indel Inženjering d.o.o., dok je predviđeni rok za završetak radova je septembar 2022.godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 109.000€. 


Realizaciom ovog projekta navodnjavanje parkova i zelenih površina se neće vršiti iz vodovodnog sistema Glavnog grada, već na mnogo ekonomičniji način iz budućih bunara.