Važno obavještenje

Obavještavamo građane Glavnog grada da će DOO „Vodovod i kanalizacija“ u saradnji sa Komunalnom policijom 1. aprila 2024. godine vršiti nadzor priključaka na gradsku fekalnu kanalizaciju. 

DOO „Vodovod i kanalizacija“ je u toku prethodne i ove godine više puta pozivalo građane da, u skladu sa zakonom, svoje objekte priključe na fekalnu kanalizacionu mrežu. Međutim, ni pored upozorenja od strane Društva, jedan dio građana nije postupio po datim uputstvima.  

Stoga, od 1. aprila 2024. godine, Komunalna policija Glavnog grada će vršiti nadzor i preduzimati mjere na koje je zakonom ovlašćena. Apelujemo na građane da u postupku nadzora ispoštuju uputstva dobijena od službenih lica i preduzmu radnje na ispunjavanju mjera koje su im naložene. U suprotnom biće izloženi prekršajnim sankcijama, koje su utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima.  

Potrebne informacije u vezi sa priključenjem na gradsku fekalnu kanalizaciju možete dobiti na kontakt telefon: 020/440-388.