Završni radovi na testiranju bunara B6 na vodoizvorištu Zagorič

U toku su radovi na testiranju bunara B6 na vodoizvorištu Zagorič. Prethodni testovi pokazali su izdašnost bunara 70-80L/s u ljetnjem periodu.


Puštanjem u rad bunara B6 obezbijedili smo dodatne količine vode za sjeverni dio grada, odnosno naselja Zlatica, Zagorič, Masline, Murtovina i Doljani. Radi što ravnomjernije i efikasnije distribucije vode iz bunara izvedeni su magistralni cjevovodi dužine 2km i rekonstruisan je energetski blok na vodoizvorištu Zagorič. U narednom periodu predstoje aktivnosti na povezivanju naselja Doljani i Stara Zlatica na mrežu magistralnog cjevovoda u cilju poboljšanja vodosnabdijavanja u ovim naseljima. Navedene aktivnosti su planirane da budu realizovane do kraja tekuće godine.


Ukupna vrijednost navedene investicije iznosila je preko 500 000€.