Obavještenje

12 : 57 Obavještavamo potrošače sa područja Pipera, koji se napajaju sa rezervoara Iverak  ̶  Gole Strane, Ravni Laz i Prekača, da će do 11. aprila 2024. godine biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog remonta pumpe na rezervoaru Iverak.