Obavještenje

10 : 40 Voda sa vodoizvorišta Mareza je zdravstveno ispravna za piće. Svi parametri su u okviru dozvoljenih granica definisanih zakonskim propisima. Prema poslednjim rezultatima analiza koje smo radili, mutnoća iz vode se povukla i imamo vrijednosti koje su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbjedna za piće.