Obavještenje

11 : 15 Voda sa vodoizvorišta Mareza je zdravstveno ispravna za piće. Svi parametri su u okviru dozvoljenih granica definisanih zakonskim propisima. Prema posljednjim rezultatima analiza koje smo radili, mutnoća iz vode se povukla i imamo vrijednosti koje su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbjedna za piće.