Obavještenje- Piperi

08 : 16 Obavještavaju se potrošači sa teritorije  Pipera, koji se napajaju sa rezervoara Iverak (Donji Crnci, Gole strane, Ravni Laz i Prekača) da će do dana 17.04.2024. godine do 15.00 časova biti obustavljeno vodosnabdijevanje, zbog remonta pumpe na rezervoaru.