ODBOR DIREKTORA

Odbor direktora „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica čine 5 članova i to:

1. Mirko Vukčević

Predsjednik odbora direktora

2. Prof. dr Mileta Marko Ivanović

član

3. Miodrag Živković

član

4. Aleksandar Nišavić

član

5. Zoran Đekić

član iz reda zaposlenih

VD IZVRŠNOG DIREKTORA

Ratko Vujović