Kvarovi

Informacija o kvaru- Bandići i Komani

Leave review
13 : 16 Obavještavaju se potrošači sa područja Komana i Bandica da će naizmjenično po teritorijima biti prekidi u vodosnabdijevanju zbog kvara na jednom pumpnom postrojenju na Vučijem studencu do 24. juna 2024. godine do 15.00 časova.
Read More

Informacija o kvaru

Leave review
21 : 16 Obavještavaju se potrošači sa područja Komana i Bandica da će do 24. juna 2024. godine biti prekida u vodosnabdijevanju zbog kvara na pumpnom postrojenju na Vilinoj gredi.
Read More

Informacija o kvaru

Leave review
Obavještavaju se potrošači koji se napajaju sa rezervoara Iverak - Dio Crnaca, Gole Strane, Ravni Laž, Prekača i potez od rezervoara Iverak do restorana Đedovina, da će do 24.06.2024.godine do 15h biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog prenapona na distributivnoj mreži usljed kojeg je došlo do ponovnog pregorijevanja elektro motora na pumpnom postrojenju.
Read More

Informacija o kvaru- Pričelje

Leave review
10 : 05 Obavještavamo potrošače na teritoriji Pričelja da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno do 15.00 časova dana 20.06.2024. godine, zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu.
Read More

Informacija o kvaru 20.06.2024.

Leave review
09 : 05 Obavještavamo potrošače u ulicama Đečevića, Šarkića, Vlada Martinovića, Slobodana Škerovića i Omera Avdovića da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno od 09.00 do 15.00 časova dana 20.06.2024. godine, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži.
Read More

Informacija o kvaru 19.06.2024.

Leave review
13 : 20 Obavještavamo potrošače koji se snabdijevaju sa rezervoara Iverak (dio Crnaca, Gole strane, Ravni laz, Prekača i potez od rezervoara Iverak do restorana Đedovina) da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno do 15.00 časova dana 20.06.2024. godine, zbog sanacije kvara na pumpi.
Read More

Informacija o kvaru- Komani i Bandići

Leave review
09 : 13 Obavještavamo potrošače u Komanima i Bandićima da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno do do 15.00 časova dana 20.06.2024. godine, zbog sanacije kvara na pumpi na vodoizvorištu Vučiji Studenac.
Read More

Informacija o kvaru 18.06.2024.

Leave review
10 : 44 Obavještavamo potrošače u Komnima - Bandići da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno dana 18.06.2024. godine do 13.00 časova, zbog sanacije kvara na pumpi na vodoizvorištu Vučiji Studenac.
Read More

Informacija o kvaru 14.06.2024.

Leave review
07 : 25 Obavještavamo potrošače u Piperima (Zavala) da će vodosnabdijevanje biti obustavljeno dana 14.06.2024. godine od 09.00 do 13.00 časova, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži.
Read More

Informacija o kvaru 13.06.2024.

Leave review
10 : 52 Obavještavamo potrošače u Komanima i Bandićima da će vodosnabdijevanje biti potencijalno obustavljeno do kraja dana 13.06.2024. godine, zbog intervencije na vodoizvorištu Vučiji Studenac.
Read More