Informacija o kvaru

20 : 03 Obavještavaju se potrošači koji se napajaju sa rezervoara Iverak - Dio Crnaca, Gole Strane, Ravni Laž, Prekača i potez od rezervoara Iverak do restorana Đedovina, da će do 24.06.2024.godine do 15h biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog prenapona na distributivnoj mreži usljed kojeg je došlo do ponovnog pregorijevanja elektro motora na pumpnom postrojenju.