Informacija o kvaru- Bigor

12 : 45 Obavještavamo potrošače u Lješaskoj nahiji (Bigor) da će  vodosnabdijevanje biti obustavljeno dana 10.06.2024. godine do 15.00  časova, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži.