Ostalo

Obavještenje 26.05.2024.

Leave review
12 : 34 Obavještavamo da će, zbog strujnog ispada na prepumpnoj stanici Kuk, potrošačima u dijelu Komana (Mileti) vodosnabdijevanje biti obezbijeđeno oko 14.00 časova, dok će potrošačima na teritoriji Mokanja i Đeđeza vodosnabdijevanje biti obezbijeđeno oko 18.00 časova.
Read More

Obavještenje 24.05.2024.

Leave review
07 : 44 Obavještavamo potrošače u naseljima Doljani i Kakaricka gora da će dana 24. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 15.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Read More

Obavještenje 23.05.2024.

Leave review
08 : 25 Obavještavamo potrošače u naseljima Doljani i Kakaricka gora da će dana 23. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 15.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Read More

Obavještenje 17.05.2024.

Leave review
07 : 45 Obavještavamo potrošače u naselju Doljani , kao I na visocijim etažama na Zabjelu, da će dana 17. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 15.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreže.
Read More

Obavještenje

Leave review
07 : 50 Obavještavamo potrošače u naselju Kakaricka gora da će dana 16. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 17.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Read More

Obavještenje 16.05.2024.

Leave review
07 : 47 Obavještavamo potrošače sa teritorije Komana i Bandića koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta Vučiji Studenac da će dana 16.maja 2024. godine od 09.00 do 20.00 časova biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog rekonstrukcije prepumpne stanice Kuk.
Read More

Obavještenje 15.05.2024.

Leave review
08 : 28 Obavještavamo potrošače u naseljima Doljani i Kakaricka gora, kao i u ulicama Fruškogorskoj, Belvederskoj i Vladike Danila da će dana 15. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 15.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreže.
Read More

Obavještenje 13.05.2024.

Leave review
08 : 48 Obavještavamo potrošače u naselju Doljani i na visočijim etažama u Zmaj Jovinoj ulici da će dana 13. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 15.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Read More

Obavještenje 11.05.2024.

Leave review
13 : 30 Obavještavamo potrošače u Kučima da će dana 11. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 18.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Read More

Obavještenje 10.05.2024.

Leave review
07 : 43 Obavještavamo potrošače u naselju Zagorič (na visočijim etažama) da će dana 10. maja 2024. godine, u terminu od 08.00 do 15.00 časova, potencijalno biti obustavljeno vodosnabdijevanje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Read More